Parodos Lionginui Šepkai atminti

Su Liongino Šepkos vardu susijusi ne tik įdomiausia Rokiškio krašto muziejaus ekspozicija, bet ir visoje Lietuvoje garsus renginys – tradicinė šalies medžio drožėjų konkursinė paroda, skirta L. Šepkos atminimui įamžinti. Muziejaus taryba dar 1993 m. pasiūlė šią idėją rajono vadovams. Buvo nuspręsta kasmet Rokiškio krašto muziejuje organizuoti konkursines parodas ir geriausiam drožėjui teikti rajono savivaldybės premiją. Parodos rengiamos nuo 1994 m. Jos sulaukė didelio medžio drožėjų susidomėjimo, per keletą metų L. Šepkos premijos laureato vardas tapo prestižiniu. Parodose atsiskleidžia šio tautodailės žanro stipriosios ir silpnosios pusės, naujos tendencijos ir tradicijų tąsa, jos daro įtaką visai Lietuvos skulptūros raidai. Medžio meistrai įsitikino, kad nėra lengva tapti L. Šepkos premijos laureatu. Kartais šio vardo tenka siekti keletą metų.

1994 m. Dalyvavo 21 drožėjas. Daugiausia drožėjų atvyko iš Biržų ir Rokiškio – po 4, iš Anykščių ir Švenčionių – po 2. Kitiems rajonams atstovavo po vieną menininką. Laureatais tapo Vanda Briedienė iš Biržų r. ir Robertas Matulionis iš Vilniaus. Prizininkais tapo Rūta Kavaliauskienė iš Plungės, Algirdas Juškevičius iš Varėnos, Juozas Jakštas iš Švenčionių, Eglūnas Židonis iš Utenos.

 

1995 m. Dalyvavo 15 drožėjų. Po 2 drožėjus atvyko iš Biržų, Kauno, Utenos, iš kitų rajonų po vieną. Laureatu tapo vilnietis Ipolitas Užkurnys. Prizininkais tapo Rimantė Butkuvė iš Kauno, Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Antanas Jusevičius iš Kauno, Robertas Žaliukas iš Rokiškio r.

 

1996 m. Dalyvavo 17 autorių su 138 darbais. 3 drožėjai atvyko iš Utenos, po 2 drožėjus iš Biržų, Kupiškio, Šilalės. Laureatu tapo Antanas Jusevičius iš Kauno. Prizininkais – Anelė Araminienė iš Utenos r., Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Juozas Kišūnas iš Vilniaus, Henrikas Orakauskas ir Leonas Perekšlis iš Kupiškio, Vytautas Ulevičius iš Kėdainių r.

 

1997 m. Vyko mokslinė konferencija, skirta Liongino Šepkos 90-osioms gimimo metinėms ir konkursinė paroda. Dalyvavo 28 drožėjai su 240 įvairios tematikos drožinių. Daugiausia drožėjų atvyko iš Utenos – 6, iš Rokiškio – 3, iš Kupiškio -2. Laureatu tapo Antanas Šergalis iš Šakių. Prizininkais – Tauras Česnulevičius iš Druskininkų, Ričardas Palivonas iš Rokiškio r., Leonas Perekšlis iš Kupiškio, Arvydas Petrulis iš Panevėžio, Jonas Tvardauskas iš Anykščių, Vanda Umbrasienė iš Elektrėnų, Henrikas Zakarevičius iš Utenos.

 

1998 m. Dalyvavo 38 drožėjai su 300 darbų. Net 7 drožėjai atvyko iš Utenos, 5 – iš Šilalės, po 3 – iš Ignalinos, Telšių, Kupiškio, po 2 – iš Biržų, Kaišiadorių, Rokiškio. Laureatu tapo Arvydas Petrulis iš Panevėžio. Prizininkais tapo Anelė Araminienė iš Utenos r., Feliksas Baronas iš Kupiškio, Pranas Dužinskas iš Telšių, Vytautas Jackūnas iš Pasvalio, Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Petras Vytautas Kalpokas iš Kauno, Saulius Lampickas iš Alytaus, Adolfas Teresius iš Kauno r. Parodą aplankė daugiau nei 3000 lankytojų.

 

1999 m. Dalyvavo 22 drožėjai. Daugiausia drožėjų atvyko iš Utenos – 4, iš Rokiškio, Širvintų, Telšių – po 3, iš Marijampolės – 2. Laureatais tapo Venecijus Jočys iš Rokiškio r. ir Zenonas Skinkys iš Vilkaviškio. Prizininkais tapo Pranas Dužinskas iš Telšių r., Antanas Lubys iš Kretingos, Cecilija Mikulskienė iš Mažeikių, Eglūnas Židonis iš Utenos, Gintaras Varnas iš Rokiškio, Egidijus Sologubas iš Širvintų, Venecijus Jočys (žiūrovų prizas) iš Rokiškio r.

 

2000 m. Dalyvavo rekordinis drožėjų skaičius – 39. Vertinimo komisijai pateikė daugiau negu 300 darbų. Pirmą kartą į konkursą atvyko net 20 meistrų. Po 4 drožėjus atvyko iš Utenos, Skuodo, Plungės, Telšių ir Kauno, po 3 – iš Rokiškio, Kupiškio, Vilniaus, po 2 – iš Alytaus, Radviliškio. Jauniausias konkurso dalyvis – 11-metis Dovydas Teresius iš Kauno r., vyriausias – Petras Vytautas Kalpokas iš Kauno. Jam 80 metų. Konkursinėje parodoje dalyvavo ištisos šeimos: Adolfas Teresius su 2 sūnumis – Augustinu ir Dovydu, Petras Brazauskas su sūnumi Liudu, tėvas Edmundas ir sūnus Martynas Gaubai, Justino ir Reginos Jonušų šeima. Laureatu tapo Saulius Lampickas iš Alytaus. Prizininkais tapo Jonas Bugailiškis iš Vilniaus, Martynas Gaubas ir Edmundas Gaubas iš Radviliškio, Regina Jonušienė iš Plungės r., Justinas Jonušas iš Plungės, Vytautas Jackūnas iš Pasvalio, Venecijos Jočys iš Rokiškio r., Saulius Lampickas iš Alytaus, Justinas Sutkaitis iš Vilniaus, Dovydas Teresius iš Kauno r.

 

2001 m. Dalyvavo 30 drožėjų iš 17 rajonų. Daugiausia atvyko iš Plungės – 5, iš Širvintų ir Kauno – po 3, po 2 drožėjus iš Rokiškio, Telšių, Mažeikių, Radviliškio, Jonavos. Vyriausias drožėjas Vincas Žvingila (1913) iš Vilkaviškio, jauniausi – broliai Dovydas (1989) ir Augustinas (1986) Teresiai iš Kauno r. bei Laimis Kaziukonis (1986) iš Alytaus. Laureatu tapo Adolfas Teresius iš Kauno r. Prizininkais tapo Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Pranas Dužinskas iš Telšių, Rūta Kavaliauskienė iš Plungės, Laimis Kaziukonis iš Alytaus, Algirdas Leonas Balna iš Kupiškio, Sigitas Jagminas iš Telšių r., Martynas Gaubas iš Radviliškio, Dainius Veršelis iš Utenos, Vincas Žvingila iš Vilkaviškio.

 

2002 m. Dalyvavo 39 drožėjai iš 18 rajonų. Daugiausia atvyko iš Plungės ir Rokiškio – po 5, Biržų – 4, Jonavos, Pasvalio, Utenos – po 3, po 2 drožėjus iš Vilniaus, Kauno, Kupiškio, po vieną – iš Ignalinos, Alytaus, Marijampolės, Elektrėnų, Panevėžio, Šiaulių, Raseinių ir Mažeikių. Pirmą kartą į konkursą atvyko 10 drožėjų. Vyriausias drožėjas – Jakovas Bunka (1923) iš Plungės, jauniausi – alytiškis Laimis Kaziukonis (1986), Mantas Medikis (1986) bei Giedrius Čižiūnas (1987) iš Rokiškio r. Laureatu tapo Pranas Dužinskas iš Telšių r. Prizininkais tapo Kęstutis Krasauskas iš Pasvalio r., Vytas Jaugėla iš Plungės r., Laimis Kaziukonis iš Alytaus, Gintaras Gaidys iš Raseinių, Vytautas Jackūnas iš Pasvalio, Vanda Umbrasienė iš Elektrėnų, Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Kazys Striaupa iš Plungės , Jonas Grunda iš Ignalinos, Gediminas Černiauskas iš Plungės, Janina Listvina iš Jonavos, Anelė Araminienė iš Utenos r., Genadijus Mikuckis iš Vilniaus.

 

2003 m. Dalyvavo 35 drožėjai iš 15 rajonų. Daugiausia atvyko iš Kauno – 6, Plungės – 5, Marijampolės – 4, iš Jonavos, Rokiškio, Kalvarijos po 3 drožėjus. Pirmą kartą konkursinėje parodoje dalyvavo 12 drožėjų. Vyriausia drožėja Regina Jonušienė (1926) iš Plungės, o jauniausias – Dovydas Teresius (1989) iš Kauno r. Parodai buvo pateikta 215 darbų. Laureate tapo Rūta Kavaliauskienė iš Plungės. Prizininkais tapo Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Antanas Lastauskas iš Marijampolės r., Juozas Čepulis iš Rokiškio, Laimis Kaziukonis iš Alytaus, Kazys Striaupa iš Plungės r., Jonas Tvardauskas iš Anykščių, Regina Jonušienė iš Plungės r., Vytas Jaugėla iš Plungės r., Gediminas Mikuckis iš Vilniaus.

 

2004 m. Dalyvavo 20 drožėjų iš 13 rajonų. Daugiausia atvyko iš Jonavos – 3 drožėjai, po 2 – iš Kupiškio, Rokiškio, Plungės bei Marijampolės r. Pirmą kartą konkursinėje parodoje dalyvavo 7 drožėjai. Parodai buvo pateikta apie 150 darbų. Laureatais tapo Kazys Striaupa iš Plungės r. ir Juozas Videika iš Jurbarko. Prizininkais tapo Saulius Nudas iš Telšių, Vytautas Jackūnas iš Pasvalio, Juozas Čepulis iš Rokiškio, Anelė Araminienė iš Utenos r., Antanas Lastauskas iš Marijampolės r. Alvydas Seibutis iš Utenos.

 

2005 m. Parodoje dalyvavo 24 drožėjai iš įvairių Lietuvos miestų. Vyriausias parodos dalyvis plungiškis Antanas Kniūkšta (1922) iš Telšių r. Septyni menininkai savo drožinius pristatė pirmą kartą Parodai buvo pateikta apie 200 darbų. Laureatu tapo Vidas Jatulevičius iš Biržų r. Prizininkais tapo Rimantė Butkutė iš Birštono, Juozas Čepulis iš Rokiškio, Stanislavas Janušas iš Panevėžio, Regina Jonušienė iš Plungės r., Vytas Jaugėla iš Plungės r., Kazimieras Striaupa iš Plungės r., Dovydas Teresius iš Kauno r., Vanda Umbrasienė iš Elektrėnų, Adolfas Andriejus Valuckis iš Kretingos, Edmundas Gaubas iš Radviliškio.

 

2006 m. Dalyvavo 23 meistrai iš 14 rajonų. Pirmą kartą parodoje dalyvavo 5 meistrai. Parodai buvo pateikta apie 150 darbų. Laureatu tapo Jonas Tvardauskas iš Anykščių. Prizininkais tapo Algirdas Juškevičius iš Varėnos, Adolfas Andriejus Valuckis iš Kretingos, Algirdas Vladislovas Butkevičius iš Biržų, Vytas Jaugėla iš Plungės r., Janina Listvina iš Jonavos, Gintaras Varnas iš Rokiškio, Antanas Lastauskas iš Kalvarijos, Pranas Petronis iš Vilniaus.

 

2007 m. Liongino Šepkos 100-mečio paminėjimo proga vyko Liongino Šepkos premijos laureatų kūrybos darbų paroda; minėjimas Lebedžių kapinėse (Pandėlio seniūnija); G. Varno skulptūros „L. Šepkos gyvenimo kelias“ atidengimas Pandėlyje; vietų, menančių L. Šepką, lankymas; iškilmingas Liongino Šepkos vardo suteikimas Rokiškio miesto parkui; fotoparodos „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“ pristatymas; knygos „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka” pristatymas; Panevėžio J. Miltinio dramos teatro literatūrinė kompozicija „Septynios saulės“ (Eleonora Matulaitė, Valerijus Jevsejevas).

 

2008 m. Dalyvavo 16 meistrų iš 11 rajonų. Parodai buvo pateikta apie 130 darbų. Pirmą kartą parodoje dalyvavo 2 meistrai. Laureatu antrą kartą tapo Saulius Lampickas iš Alytaus. Prizininkais tapo Antanas Lastauskas iš Kalvarijos, Anelė Araminienė iš Utenos r., Sigitas Jagminas iš Plungės, Michal Jankovski iš Vilniaus, Venecijus Jočys iš Rokiškio r., Leonas Perekšlis iš Kupiškio, Pranas Petronis iš Vilnius, Kazys Striaupa iš Plungės r.

 

2010 m. Dalyvavo 19 meistrų iš 11 rajonų. Parodai pateikė per 120 darbų. Pirmą kartą šioje parodoje dalyvavo 10 meistrų. Laureatu tapo Rimantas Zinkevičius iš Ukmergės.

Prizininkais tapo:
Edmundas Gaubas – žiūrovų prizas.
Anelė Araminienė – už sakralinę kolekciją.
Vitas Vasiliauskas – už stilistinę vienovę.
Valentas Butkus – už kolekciją etnografine tematika.
Pranas Petronis – už skulptūrų monumentalumą.
Antanas Žatkevičius – už debiutą.
Valentas Butkus – už debiutą.
Michal Jankovski – už bareljefus.
Aleksandras Tarabilda – už originalius sprendimus „Rekviem“ kolekcijoje.

 

2012 m. Dalyvavo 16 meistų iš 11 rajonų. Parodoje buvo eksponuojama per 100 darbų. Pirmą kartą šioje parodoje dalyvavo 6 meistrai. Laureatu tapo Juozas Čepulis.

 

Prizininkai:
Žiūrovų prizu apdovanotas Vidas Jatulevičius iš Vabalninko.
Valentas Butkus iš Ukmergės apdovanotas už kolekcijos monumentalumą.
Pranas Petronis iš Anykščių r. – už stiliaus vienovę.
Vidmantas Zakarka iš Rokiškio – už skulptūrą “Šv. Nepomukas”.
Raimundas Pupeikis iš Zarasų – už skulptūrą “Šv. Agota”.
Dalius Udrakis iš Žagarės – už debiutą.

2017 m. Dalyvavo 40 meistų iš 23 rajonų. Parodoje buvo eksponuota per 270 darbų. Pirmą kartą šioje parodoje dalyvavo 15 meistrų. Laureatu tapo Rimantas Zinkevičius (Ukmergės r.).

Prizininkai:
Už kūrybišką tradicijos interpretavimą apdovanotas Vidmantas Lietuvninkas (Pakruojo r.).
Premija jaunimui (medžio drožėjams iki 35 m.) įteikta Raimundui Trėjai (Panevėžio r.).
Aurimui Jurgaičiui (Plungės r.) įteikta premija kaip jauniausiam parodos dalyviui. Žiūrovų simpatijų prizas atiteko Antanui Lastauskui (Marijampolė).

Kalendorius

« Sausis 2021 » loading...
P A T K P Š S
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUS

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga;
Adresas: Tyzenhauzų g. 5, LT-42115, Rokiškis;
Įmonės kodas: 190263920; Tel. +370 458 52835;
El. paštas: muziejus@rokiskyje.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

 

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8. 00 val. - 17.00 val.;
Penktadieniais 8. 00 val. - 15.45 val.
Pietūs 12.00 val. - 12.45 val.
Prieš šventes dirba 1 val. trumpiau

 

KAIP MUS RASTI?