Renginiai kraunami

« Visi Renginiai

  • įvykęs renginys.

Paroda „Sugrįžęs gimtinėn”

2022 m. Gru 9 d., 10:00 - 18:00

Justino  Vienožinskio darbai sugrįžo į gimtinę

Surengti Justino Vienožinskio (1886–1960) kūrybos parodą įtakojo istorinis kontekstas – 2021 m. buvo minimos dailininko 135-osios gimimo metinės, o 2022 m. sukanka 100 metų, kai J. Vienožinskis 1922 m. Kaune įkūrė Meno mokyklą, tapusią jaunųjų menininkų ugdymo, lietuvių profesionaliosios dailės formavimosi pamatu.

Rokiškio kraštas pagrįstai didžiuojasi dailininku J. Vienožinskiu, su kurio vardu susijęs ne tik brandus jo kūrybinis palikimas, bet ir įvairiapusė pedagogo, dailės kritiko bei nenuilstančio organizatoriaus veikla. Kiekvienas jo veiklos žingsnis pažymėtas originalumu, kryptingumu, principingumu. J. Vienožinskis buvo savo tautos patriotas, iš kurio daug ko galėtume pasimokyti ir šiandien.

J.Vienožinskis gimė ir augo Rokiškio krašte, Obelių apylinkėse. Baigęs studijas Krokuvos dailės akademijoje grįžo į gimtinę. Čia praleido ir ketverius (1914–1918) karo metus. J. Vienožinskis buvo pakviestas ir dalyvavo Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18–22 d. konferencijoje kaip Rokiškio ir Obelių atstovas; dirbo Rokiškyje įkurtos gimnazijos piešimo mokytoju, buvo paskirtas jos direktoriumi.

1920 m. J. Vienožinskis persikėlė į Vilnių, kur jam buvo pavesta steigti Aukštesniuosius piešimo kursus. Įgimtas dailininko principingumas, veiklumas, įgyta erudicija, puiki nuovoka suteikė galimybę įgyvendinti daugybę idėjų, tačiau plati visuomeninė bei organizacinė veikla J. Vienožinskiui neleido nuolat skirti jėgų kūrybiniam darbui. Nors ne itin gausus, tačiau brandus kūrybinis palikimas įėjo į lietuvių profesionaliosios dailės istoriją jo tapytais peizažais, portretais.

J.Vienožinskio kūryba, jo veikla, tikėjimas profesionalaus meno galia įpareigoja naujai įsigilinti ir įvertinti šio menininko palikimą, jo veiklos svarbą Lietuvos ir jos kultūros istorijai.

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas rajono gyventojams susipažinti su nacionalinio lygmens meno vertybėmis; prisidėti prie visuomenės kultūros atskirties mažinimo – su profesionaliuoju, aukšto lygio menu supažindinant žmones, neturinčius galimybių lankytis didžiuosiuose Lietuvos muziejuose.

Rokiškio krašto muziejuje tėra du J. Vienožinskio darbai, todėl jo kūrybos darbų paroda „Sugrįžęs gimtinėn“ parengta bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi, iš kurio deponuoti  darbai parodai, bei Justino Vienožinskio tėviškės bendruomene, kuri paskolino iš kartos į kartą perduodamą XVII a. smuiką.

Paroda Rokiškio krašto muziejuje veiks iki 2023 m. kovo 15 dienos.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė

Informacija

Data:
2022 m. Gru 9 d.
Laikas:
10:00 - 18:00
Renginio kategorija: