XVII konkursinė prakartėlių paroda

XVII konkursinėje prakartėlių parodoje eksponuojamos 54 prakartėlės. Dalyviai – iš 12 Lietuvos rajonų, Latvijos Respublikos (Neretos ir Jėkabpilio savivaldybės), Baltarusijos Respublikos (Polocko rajono).

Prakartėlių įrengimo atsiradimas yra siejamas su šv. Pranciškaus vardu. 1223 m. jis pasiryžo Kalėdas švęsti ypatingai – pasitelkti prakartėlę kaip vaizdinę priemonę, kuri padėtų žmonėms įsivaizduoti Dievo gimimą ir viską paruošti taip, kaip buvo Betliejaus kūtelėje Jėzui gimstant. Buvo ruošiamos ėdžios, nešamas šienas, buvo atvesti jautis ir asilas. Grečio tapo tarytum Betliejus. 1283 m. Arnolfas di Cambio iš marmuro iškalė aštuonias statulas – pirmąją mūsų dienas pasiekusią prakartėlę. Pirmosios mažo formato statulėlės paplito XVI a. pradžioje Italijoje, kai jas pradėta naudoti namuose, ne tik bažnyčiose ar vienuolynuose.  Apie prakartėlių raidą Lietuvoje žinoma mažai. Manoma, kad į Lietuvą jas atnešė pranciškonai. Okupacijos metais jos galėjo būti tik bažnyčiose. Naujiena Lietuvoje buvo 1998 m. italo verslininko Angelo Frosio iniciatyva Rokiškio krašto muziejuje prasidėję prakartėlių konkursai. Yra meistrų, kurie dalyvavo beveik visose Rokiškio krašto muziejaus rengtose prakartėlių parodose. Kiekvienais metais jie nustebina ieškojimais ir bandymais kitaip pažvelgti į Kristaus gimimą. Šiuo metu sukaupta per 130 prakartėlių kolekcija, kuri eksponuojama muziejaus kluone ir ji lankoma ištisus metus.

Kviečiame apžiūrėti XVII konkursinę prakartėlių parodą Rokiškio krašto muziejaus Facebook puslapyje. Labiausiai patikusiai prakartėlei spausti PATINKA. Daugiausia patiktukų surinkusio darbo autoriui atiteks virtualių lankytojų prizas!

Paroda parengta įgyvendinant @LatviaLithuaniaBelarus programos projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“

#LatviaLithuaniaBelarus #lvltby #EUinmyRegion