LEIDINIAI

Muziejaus leidinių galite įsigyti muziejaus kasoje, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis

Rokiškio krašto muziejaus 2024 m. kalendorius

Sudarė Jolita Jurevičienė, Giedrius Kujelis, Justinas Malcius, Simona Strumskytė

Maketavo Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB „Taurapolis”

Tiražas 250 egz.

XVIII respublikinė prakartėlių paroda. PARODOS KATALOGAS

Sudarė Jolita Jurevičienė, Giedrė Spundzevičienė

Maketavo Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB Taurapolis

Tiražas 2000 vnt.

Rokiškio krašto mziejaus 2022 m. kalendorius

Sudarė Jolita Jurevičienė, Giedrius Kujelis

Maketavo Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB „Taurapolis”

Tiražas 300 egz.

Kaina 5,63 Eur

XXI Respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinė paroda Liongino Šepkos premijai laimėti  PARODOS KATALOGAS

Sudarė Giedrė Spundzevičienė

Maketavo Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB Taurapolis

Tiražas 250 vnt.

Rokiškio dvaro lėlių namelis. Istorinė pasaka

Su užduočių knygele 

Teksto ir iliustracijų autorė Dorotėja Uždavinytė

Dizainerė Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB „Taurapolis”

Tiražas 500 egz.

Kaina 6,24 Eur

 

Rokiškio dvaro rūmų valgomojo interjeras. Nuo Egipto iki Zakopanės

Autorius Marius Daraškevičius

Maketavo Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB „Taurapolis”

Tiražas 600 vnt.

Kaina 16,00 Eur

Rokiškio krašto muziejaus 2021 metų kalendorius

Sudarė Marijona Mieliauskienė, Giedrius Kujelis, Simona Strumskytė, Jolita Jurevičienė

Maketavo Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB „Taurapolis”

Tiražas 300 egz.

Kaina 5,50 Eur

Žydų bendruomenės indėlis į šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvos regiono kultūrinę, politinę, ekonominę raidą Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu | Konferencijos medžiaga

Sudarė Giedrius Kujelis

Maketavo Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB „Taurapolis”

Tiražas 300 egz.

Kaina 6,00 Eur

XVII konkursinė prakartėlių paroda Rokiškio krašto muziejuje / Parodos katalogas

Sudarytojos Dalia Kiukienė ir Giedrė Spundzevičienė

Dailininkas Ligitas Keraitis

Spaudai ruošė UAB „Reklamos idėjų fabrikas“

Spausdino UAB „Utenos Indra”

Rokiškio krašto muziejaus 2020 metų kalendorius

Sudarė Marijona Meliauskienė

Maketavo Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB „Taurapolis“

Tiražas 300 vnt.

Kaina 3,80 Eur

Rokiškio krašto žydai: istorija, atmintis, paveldas

Sudarė Jolita Jurevičienė ir Nijolė Šniokienė

Maketavo Asta Roščenkovienė

Spausdino UAB „Taurapolis”

Tiražas 360 vnt.

Kaina 4,80 Eur

 

XX respublikinė medžio drožėjų konkursinė paroda Liongino Šepkos premijai laimėti. PARODOS KATALOGAS.2019 09 17 –2019 10 26

Sudarė Giedrė Spundzevičienė

Maketavo VšĮ „Saviugdos centras”

Fotografijos Dariaus Baltakio ir  iš asmeninių drožėjų albumų

Spausdino UAB „Taurapolis”

Tiražas 300 vnt.

XVI respublikinė prakartėlių paroda Rokiškio krašto muziejuje 2018 12 08 – 2019 01 19 (katalogas)

Sudarė Dalia Kiukienė ir Giedrė Spudzevičienė

Maketavo Ligitas Keraitis

Fotografijos Dariaus Baltakio

Išleido Rokiškio krašto muziejus

Spausdino UAB „Utenos Indra“, Utena, 2018

 Tapytojas primityvistas Antanas Kliauga (katalogas)

Sudarė  Dalia Kiukienė, 2018 m.

Maketavo Asta Radvenskienė/ AMALKEROS LEIDYBA

Spausdino „Standartų spaustuvė“

Tiražas 400 vnt.

Kaina 14 Eur.

Leidinyje pristatoma Lietuvos kario, tapytojo primityvisto Antano Kliaugos (1896–1991) kūryba. Publikuojama per 70 tapybos darbų iš Rokiškio krašto muziejaus fondų ir privačių kolekcijų, dailininko Arūno Augučio ir žurnalisto Stasio Varnecko straipsniai, bibliografija.

 

2019 m. kalendorius

Maketavo Giedrius Kujelis

Fotografijos: Darius Basltakys, Giedrius Kujejis, Virginijus Stumbrys

Spausdino spaustuvė „Druka“

Kaina 4,00 Eur

 

Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka

Sudarytoja Marijona Mieliauskienė

Spausdino UAB „Petro ofsetas”

Antras leidimas, 2018 m.

Kaina 10,00 Eur

 2018 m. kalendorius

Maketavo Ingrida Kujelė

Fotografijos iš Rokiškio krašto muziejaus fondų

Spausdino spaustuvė „Druka“

Kaina 4,00 Eur

Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias

Sudarytojos Dalia Kiukienė, Marijona Mieliauskienė, Nijolė Šniokienė

Leidinyje panaudotos fotografijos iš Rokiškio krašto muziejaus fondų ir archyvo

Maketavo ir spausdino UAB „Utenos Indra”

Kaina 19,00 Eur

Leidinyje pristatomos grafų Tyzenhauzų kultūros paveldo vertybės, saugomos ne tik Rokiškio krašto muziejuje, bet ir Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, kitų mokslo ir kultūros įstaigų fonduose. Taip pat publikuojamos parodų, konferencijų, išvykų, ekspedicijų bei įvairių susitikimų, renginių, skirtų Tyzenhauzų paveldo tyrinėjimui ir sklaidai, fotografijos.

 

 

Prakartėlės Rokiškio krašto muziejuje. Katalogas

 Sudarė Giedrė Spudzevičienė 

Fotografai Liudas Masys ir Paulius Mudėnas 

Spausdino „Standartų spaustuvė“ 

Tiražas 400 egz. 

Kaina 15,00 Eur

Leidinyje pristatoma Rokiškio krašto muziejuje sukaupta ir saugoma vienintelė Lietuvoje prakartėlių kolekcija. Joje 132 prakartėlės, sukauptos per penkiolika Rokiškio krašto muziejuje organizuotų šių parodų 1998–2016 metais. Leidinyje publikuojama muziejuje saugomų prakartėlių fotografijos, menotyrininkės d. Alės Počiulpaitės straipsnis ir muziejininkės Marijonos Mieliauskienės straipsnis apie prakartėlių parodų organizavimą Rokiškio krašto muziejuje. 

Arkitektas Lionginas Šepka

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė

Fotografai Antanas Lukšėnas, Darius Baltakys, Jolanta Gegelevičiūtė

Dalininkė Jolanta Gegelevičiūtė

Spausdino „Petro ofsetas“

Tiražas 400 egz.

Kaina 19,00 Eur

Leidinyje pristatoma garsiausio XX a. Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos (1907–1985) kūryba, kuriai būdinga nevaržoma fantazija, apibendrintos, originalios formos bei ornamentai. L. Šepka kūrė žmogaus ūgio figūras, didžiules erdvines kompozicijas ir drožinius, telpančius delne. Leidinyje publikuojama per 150 darbų fotografijų, menotyrininkės dr. Alės Počiulpaitės straipsnis ir muziejininkės Marijonos Mieliauskienės įžanginis žodis.

Žmonės ir likimai

Konferencijos, skirtos 1941 m. sukilimo 75-osioms metinėms, medžiaga

Sudarė Valius Kazlauskas

Dailininkė Jolanta Gegelevičiūtė

Korektorė Rasa Čižauskienė

Spausdino UAB „Utenos Indra“

Tiražas 73 egz.

Kaina 6,00 Eur

Rokiškio rajono dvarai

Atvirukų komplektas

Fotografijos iš Rokiškio krašto muziejaus fondų bei Almanto Miliausko ir Aleksandro Samoilovo kolekcijų

Sudarė Marijona Mieliauskienė

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino „Druka”

Tiražas 300 egz.

Kaina 1,50 Eur

Rokiškio dvaras ir jo savininkai fotografijose XIX a. pab – 1940 m.

Kataloge – per 150 grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių šeimų fotografijų, atrinktų iš daugiau nei 1200, saugomų Rokiškio krašto muziejaus fonduose. Užfiksuotose akimirkose atsiskleidžia Rokiškio dvarą valdžiusiųjų gyvenimas: čia yra ir vaikų išdaigų, ir suaugusiųjų iškylų, ir žirgų, ir automobilių. Grafai patys mėgo fotografuoti, todėl pro objektyvą neprasprūdo ir šeimos augintiniai, ir ūkio darbai, yra netgi XX a. pr. interjero detalių – o tai gana retas reiškinys Lietuvos archyvuose.

Sudarytojos Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė

Spaudai ruošė „Amalkeros leidyba”

Spausdino UAB „BALTO print”

Tiražas 400 egz.

Kaina 19,00 Eur

2017 m. kalendorius

Fotografijos Gintauto Dainio, Ligito Keraičio, Dariaus Baltakio, Sigito Daščioro, Virginijaus Stumbrio, Giedriaus Kujelio, Dalios Kiukienės, Ingridos Kujelės

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino UAB „Utenos Indra”

Tiražas 250 vnt.

Kaina 2,50 Eur

2016 m. kalendorius

Fotografijos Dariaus Baltakio, Giedriaus Kujelio, Virginijaus Stumbrio

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino UAB „Druka”

Tiražas 250 vnt.

Kaina 4,00 Eur.

Kaip Rokas į Rokiškį atkeliavo arba Roko pasakojimai

Edukacinis sąsiuvinis 1-5 klasių mokiniams

Sudarė Dalia Kiukienė ir Edita Lapienienė

Iliustravo Asta ir Ligitas Keraičiai

Maketavo :Ligitas Keraitis

Leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė

Spausdino UAB „Petro ofsetas”

Tiražas 800 vnt.

Kaina 1,00 Eur

Rokiškio rajono archeologinių ir mitologinių paminklų žemėlapis

„Sėlių palikimas Rokiškio rajone”.

Sudarė Giedrius Kujelis

Maketavo Giedrius Kujelis

Spausdino UAB „Druka”

Tiražas 4500 vnt.

Remėjas – Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė

Kaina NEMOKAMAI

Verpimo ir audimo įrankių rinkinys Rokiškio krašto muziejuje

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Giedrė Spundzevičienė

Fotografijos Liudo Masio, Dariaus Baltakio, Giedriaus Kujelio

Iš Rokiškio krašto muziejaus rinkinių

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino UAB „Druka”

Tiražas 300 vnt.

Remėjas – Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė

Kaina 8,00 Eur

Atvirukų komplektas „Prof. Kaziui Šešelgiui -100”

Sudarė Marijona Mieliauskienė

Fotografijos Dariaus Baltakio

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”|

2015 m. kalendorius

Fotografijos Dariaus Baltakio, Giedriaus Kujelio, Ingridos Kujelės
Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”|

Kaina 4,63 Eur

Šventinis atvirukas

Rokiškio dvaras žiemą. XX a. pradž. Fotografija iš grafų Pšezdzieckių albumo, RKM-2243.

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 0,29 Eur

Atvirukas „Rokiškio krašto muziejus. Žiema”

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 0,29 Eur

Atvirukas „Rokiškio krašto muziejus. Pavasaris”

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 1,00 Lt (0,29 Eur)

Atvirukas „Rokiškio krašto muziejus. Vasara”

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 0,29 Eur

Atvirukas „Rokiškio krašto muziejus. Ruduo”

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 0,29 Eur

Atvirukas „Prakartėlė”

Autorius Dovydas Teresius, fotografavo Darius Baltakys

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 0,29 Eur

Atvirukas „Prakartėlė”

Autorius Saulius Lampickas, fotografavo Darius Baltakys

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 0,29 Eur

Atvirukas „Marija Skausmingoji”

XIX a. pab. – XX a. pradž., fotografavo Darius Baltakys

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 0,29 Eur

Atvirukas „Švč. Mergelė Marija”

Autorius Lionginas Šepka, fotografavo Ingrida Kujelė

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 0,29 Eur

Atvirukas „Kristus”

Autorius Lionginas Šepka, fotografavo Darius Baltakys

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”, 2014 m.

Tiražas 320 vnt.

Kaina 0,29 Eur

Kurkime, bendraukime, dalinkimės
Sociokultūrinis vyksmas Rokiškio dvare

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė

Fotografijos Dariaus Baltakio, Dalios Kiukienės, Giedriaus Kujelio

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”

Tiražas 200 vnt.

Kaina 1,54 Eur

„Lietuvos karpytojų pasakojimai”
Parodos katalogas

Sudarė Dalia Kiukienė

Fotografijos Dariaus Baltakio

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino UAB „Intelektualūs kompiuteriai”

Ateik ir tu – kursime kartu
Atvirukų rinkinys (32 vnt.)

Sudarė Rasa Mikalajūnienė, Laima Klasinskienė

Fotografijos Dariaus Baltakio, Giedriaus Kujelio, iš Rokiškio krašto muziejaus fondų

Maketavo Ingrida Kujelė

Spausdino IĮ „Sirma”

Tiražas 110 egz.

Kaina 2,32 Eur

Rokiškis fotografijose. 1914–1940 m.

Sudarė Dalia Kiukienė ir Nijolė Šniokienė

Dizaineris Aloyzas Janulis

Fotografijų skaitmenintojos Lina Daščiorienė ir Jolita Jurevičienė

Leidykla „Atkula”

Spaudė Standartų spaustuvė

Tiražas 400 egz.

Kaina 5,79 Eur

XVIII respublikinė medžio drožėjų konkursinė paroda Liongino Šepkos premijai laimėti
KATALOGAS

Sudarė Dalia Kiukienė

Maketavo Ingrida Kujelė

Fotografijos – Dariaus Baltakio, Giedriaus Kujelio ir iš asmeninių drožėjų albumų

Tiražas 350 egz.

Spausdino IĮ „Sirma”

Kaina 3,33 Eur

Rokiškiui – 515 – svarbiausi istorijos įvykiai bei faktai

Sudarė Giedrius Kujelis, Ona Mackevičienė

Maketavo Giedrius Kujelis, Ingrida Kujelė

Tekstą redagavo Nijolė Šniokienė, MarijonaMieliauskienė, Jolita Jurevičienė

Fotografijos iš Rokiškio krašto muziejaus fondų

Spausdini IĮ „Sirma”

Kaina 1,45 Eur

Rokiškis Sanos Melleraitės ir Matildos Olkinaitės akimis

Sudarė Giedrius Kujelis, Valius Kazlauskas, Ona Mackevičienė

Redagavo Jolita Jurevičienė

Maketavo Giedrius Kujelis

Spausdino spaustuvė „Sirma”

Rėmėjai – Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos, Rokiškio rajono savivaldybė, Phillip Shapiro paramos fondas

Kaina 2,03 Eur

Rokiškio krašto muziejus
Rokiškio dvaras

Informacinis leidinys lietuvių, anglų ir rusų kalbomis

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė

Fotografijos – Dariaus Baltakio, Ligito keraičio, Giedriaus Kujelio, iš Rokiškio krašto muziejaus fondų

Maketavo Ligitas Keraitis

Spausdino AB spaustuvė „Titnagas”, tiražas 2000 vnt.

Kaina 1,45 Eur

Golgotos keliu
Kelionių vadovas po Rokiškio rajono laisvės kovų ir tremties įamžinimo vietas

Sudarė Valius Kazlauskas

Fotografijos – Giedriaus Kujelio, Valiaus Kazlausko, iš Rokiškio krašto muziejaus ir Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose fondų

Dizainerė – Sigita Raudienė

Spausdino spaustuvė „Druka”

Rėmėjas – LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

Kaina 1,16 Eur

2014 m. kalendorius

Fotografijos – Giedriaus Kujelio, Dariaus Baltakio.

Maketavo Giedrius Kujelis.

Spausdino spaustuvė „Sirma“, tiražas 200 egz.

Kaina – 3,48 Eur

Šventinis atvirukas (dvigubas) su voku Šventinis atvirukas

Maketavo Giedrius Kujelis.

Spausdino spaustuvė „Sirma“, 2013 m., tiražas 200 egz.

Atviruke pavaizduotas Kaizerinės Vokietijos kariuomenės lauko pašto atvirlaiškis (dail. L. Liersch. 1916 m.). Rokiškio krašto muziejui atvirlaiškį dovanojo L. Šermukšnytė-Vilpišauskienė.

Kaina – 0,58 Eur

Kalėdinis atvirukas su voku

Maketavo Giedrius Kujelis.

Spausdino spaustuvė „Sirma“, 2013 m., tiražas 200 egz.

Kaina – 0,58 Eur

Katalogas „Rokiškio grafų drabužiai ir aksesuarai”

Sudarytojai – Ona Mackevičienė, Giedrius Kujelis.

Fotografijos – Giedriaus Kujelio, Dariaus Baltakio.

Maketavo IĮ “Sirma”.

Spausdino IĮ “Reklamos studija InSpe, 2013 m.

tiražas 300 egz.

Kataloge pristatoma muziejuje saugoma Rokiškio grafų drabužių bei aksesuarų kolekcija: XIX a. pab. – XX a. pr. grafams Tyzenhauzams ir Pšezdzieckiams priklausę moteriški, vyriški bei vaikiški drabužiai ir aksesuarai. Tai unikali, vienintelė Lietuvos muziejuose išsaugota aukštosios mados drabužių kolekcija, bylojanti apie XIX a. pab. – XX a. pr. aukštuomenės mados tendencijas. Kataloge yra įvadinis straipsnis apie kolekciją, P. Gudyno restauravimo centro restauratorių straipsnis apie šių eksponatų restauravimą.

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Kaina – 8,69 Eur

Tautosakos leidinys „Auksinia abalia jieškajimas“

Sudarytoja – Marijona Mieliauskienė.

Maketavo UAB „Reklamos idėjų fabrikas“.

Spausdino UAB „Druka“, 2013 m., tiražas 400 egz..
Tarmių metams parengtas edukacinis leidinys „Auksinia abalia jieškajimas”. Į šį leidinį sugulė tautosaka, Kazimiero Markelio (1907-1965) užrašyta Vaineikių k. Rokiškio r. 1924-1947 m. K. Markelio surinkti ir rytų aukštaičių patarme užrašyti tekstai knygelėje papildyti įvairiomis užduotimis. Leidinyje spausdinamas straipsnis apie tautosakos rinkėją K. Markelį, jo užrašytos tautosakos rinkinį, saugomą Rokiškio krašto muziejuje. Taip pat Vytenio Almonaičio (Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr.) straipsnis apie K. Markelio tautosakos rinkinio suradimo istoriją Kaune.

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Kaina – 3,76 Eur

Parodos katalogas „Algimantas Stanislovas Kliauga. Širdies šviesoj…”.

Sudarytojai – Dalia Kiukienė ir Algimantas S. Kliauga.

Maketavo leidykla „Atkula“, spausdino UAB „Standartų spaustuvė“.

2013 m.,

tiražas 350 egz.

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Kaina – 4,34 Eur

Informacinis leidinys „Sociokultūrinis vyksmas Rokiškio dvare „Kurkime, bendraukime, dalinkimės“.

Sudarytojos – Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė.

Maketavo UAB „Reklamos idėjų fabrikas“,

Spausdino UAB „Druka“, 2013 m., tiražas 280 egz.

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Rokiškio rajono savivaldybė.

Kalendorius „Rokiškio krašto muziejui – 80“.

Maketavo Giedrius Kujelis.

Spausdino UAB „Petro ofsetas“, 2012 m.

Tiražas 250 egz.

Parodos katalogas „XVII respublikinė medžio drožėjų
darbų konkursinė paroda Liongino Šepkos premijai laimėti“.

Sudarė Dalia Kiukienė.

Išleido UAB „Reklamos idėjų fabrikas“, 2012 m.

Tiražas 350 egz.

Pratybų sąsiuvinis moksleiviams „Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį“ ir priedas – mokytojo metodinis sąsiuvinis „Pažinkime Rokiškio dvarų praeitį“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė.

Išleido VšĮ Saviugdos centras, 2012 m.

Tiražas 530 egz.

Parodos katalogas „XIII respublikinė prakartėlių paroda“.

Sudarė Dalia Kiukienė.

Spausdino AB spaustuvė „Titnagas“, 2011 m.

Tiražas 300 egz.

Leidinys „Kviečiame į dailininko dirbtuvę Rokiškio dvare“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė.

Išleido UAB „Reklamos idėjų fabrikas“, 2011 m.

Tiražas 280 egz.

Leidinys „renginiai, skirti dailininko Justino Vienožinskio 125-osioms gimimo metinėms“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė.

Išleido UAB „Reklamos idėjų fabrikas“, 2011 m.

Tiražas 300 egz.

Parodos katalogas „Rimas Zigmas Bičiūnas „Amžina spalvų šventė“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė.

Išleido UAB „Reklamos idėjų fabrikas“, 2011 m.

Tiražas 300 egz.

Leidinys „Nuo dūminės gryčiutės iki Gugenheimo muziejaus“
renginiai, skirti dailininkės primityvistės Monikos Bičiūnienės 100-mečiui.

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė.

Išleido UAB „Reklamos idėjų fabrikas“, 2010 m.

Tiražas 250 egz.

Katalogas „XVI respublikinė medžio drožėjų konkursinė paroda
Liongino Šepkos premijai laimėti“.

Sudarė Dalia Kiukienė.

Išleido UAB „V3 studija“, 2010 m.

Tiražas 380 egz.

Katalogas „Vidurio Baltijos šalių tradiciniai amatai“.

Sudarytojos Dalia Kiukienė ir Marijona Mieliauskienė, dizaineris Valentinas Kiauleikis.

Spausdino UAB „Arxbaltica“, 2010 m. Tiražas 1000 egz.

Kataloge yra įvadinis straipsnis apie audimą, keramiką, medžio drožybą. Jame pristatomi senojo amato pavyzdžiai. Didžiausias dėmesys skiriamas šiuolaikinių amatininkų darbams iš Latvijos Respublikos Bauskės, Dobelės, Jelgavos, Viesitės, Vipės, Zasos bei Lietuvos Respublikos Biržų, Joniškio, Rokiškio miestų ir, aišku, nurodoma, kur susidomėjusieji gali pasimokyti amato paslapčių.

Leidinys „Rokiškis ir grafai Tyzenhauzai“ (lietuvių kalba).

Sudarė Ona Mackevičienė.

Išleido ir spausdino VŠĮ Saviugdos centras, 2010 m.

Tiražas 500 egz.

Šis leidinys apie grafus Tyzenhauzus, Rokiškį valdžiusius beveik 200 metų.

Katalogas „Audėjai Juozas ir Elena Pipiniai“.

Sudarytojos Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė.

Išleido ir spausdino „Petro ofsetas“, 2009 m.

Tiražas 200 egz.

Leidinys „Rokiškio krašto muziejus. Edukacinių programų ciklas „Tūkstantmečio žingsniai per Aukštaitiją“ (lietuvių ir anglų kalbomis).

Sudarytojos Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė.

Išleido ir spausdino „Petro ofsetas“, 2009 m.

Tiražas 1000 egz.

Lankstinukas „Lionginas Šepka“ (lietuvių ir rusų kalbomis).

Sudarytojos Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė.

Išleido ir spausdino „Petro ofsetas“, 2009 m.

Tiražas 500 egz.

Kalendorius-katalogas „XII respublikinė prakartėlių paroda“.

Sudarytojos Dalia Kiukienė ir Marijona Mieliauskienė.

Išleido ir spausdino L. Keraičio reklamos-dizaino įmonė, 2009 m.

Tiražas 400 egz.

Lankstinukas „Laisvės keliu“.

Išleido ir spausdino L. Keraičio reklamos-dizaino įmonė, 2009 m.

Tiražas 500 vnt.

Lankstinukas „Ar žinai Aukštaitijos tūkstantmečio istoriją?“

Išleido ir spausdino L. Keraičio reklamos-dizaino įmonė, 2009 m.

Tiražas 495 vnt.

Atvirukų komplektas „Rokiškio miestui – 510“.

Išleido ir spausdino Igorio Skripkos įndv. įm., 2009 m.

Tiražas 200 egz.

Knyga „Rokiškio krašto muziejui – 75“.

Sudarė Nijolė Šniokienė ir Dalia Kiukienė, dailininkė Inga Petrauskienė.

Spausdino UAB „Petro ofsetas“, 2008 m.

Tiražas 500 egz.

Leidinys skirtas muziejaus 75 metų jubiliejui. Knygoje publikuojamas įvadinis straipsnis apie muziejų ir vertingiausių bei įdomiausių eksponatų fotografijos su trumpa metrika.

Katalogas „Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio krašto muziejuje“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė, dailininkas Saulius Juozapaitis.

Išleido ir spausdino UAB „Petro ofsetas“, 2008 m.

Tiražas 300 egz.

Leidinyje publikuojamas įvadinis straipsnis, visų muziejuje saugomų liaudies skulptūrų, taip pat ir koplytstulpių, stogastulpių, kryžių, fotografuotų su juose buvusiomis ar esamomis skulptūromis, nuotraukos.

Katalogas „Jonas Vizbaras (1888-1976). Medžio drožyba“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė, dailininkė Inga Petrauskienė.

Išleido ir spausdino UAB „Petro ofsetas“, 2008 m.

Tiražas 300 egz.

Katalogas „Prakartėlių muziejus“. Sudarė Angelo Frosio.

Spausdino Scuola Bergognone – Lodi, 2008 m.

Leidinyje publikuojama straipsniai ir fotografijos apie prakartėles Rokiškio krašto muziejuje.

Knyga „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė, dailininkas Alvydas Ladyga. Spausdino UAB „Petro ofsetas“, 2007 m.

Tiražas 1000 egz.

Knygoje publikuojamas straipsnis apie garsų XX a. dievdirbį Lionginą Šepką (1907-1985), L. Šepkos laiškų, rašytų 1970-1977 m. būsimai žmonai Danutei ištraukos, fotografijos, žmonių, pažinojusių L. Šepką, atsiminimai.

Katalogas „Bronislovas Stanislovas Milaknis. Medžio drožyba“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė, dailininkė Inga Petrauskienė. Maketavo Igoris Skripka.

Spausdino R. Ščerbicko įmonė „Mažoji poligrafija“, 2005 m.

Tiražas 300 egz.

Fotoalbumas „Rokiškio krašto laisvės kovotojai“.

Sudarė Algis Kazulėnas, dailininkas Aloyzas Janulis. Išleido leidykla „Atkula“. 2005 m.

Spausdino A. Jakšto spaustuvė.

Leidinyje atsispindi Rokiškio krašto laisvės kovotojų istorija, jų kova ir netektys.

Katalogas „Mažosios architektūros paminklų geležinės viršūnės ir kryžiai“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė. Maketavo Igoris Skripka.

Spausdino R. Ščerbicko įmonė „Mažoji poligrafija”, 2005 m.

Tiražas 300 egz.

Leidinys susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje pateikiama Rokiškio krašto muziejaus mažosios architektūros paminklų geležinių kryžių rinkinys ir apžvalga. Antrojoje dalyje – geležinių kryžių ir mažosios architektūros paminklų viršūnių, esančių Rokiškio rajono kapinėse, kaimuose, laukuose ir kitose vietose, fotografijos.

Knyga „Septyni dešimtmečiai“.

Sudarė Stasys Varneckas.

Maketavo Ligitas Keraitis ir Igoris Skripka.

Spausdino „Mažoji poligrafija“, 2003 m.

Leidinys skirtas muziejaus septyniasdešimties metų jubiliejui. Supažindinama su muziejaus istorija, jame dirbusiais ir kūrusiais žmonėmis, nuveiktais darbais.

CD „Liongino Šepkos premijos laureatų kūryba – jaunimo patriotiškumo, tautiškumo ir kūrybiškumo ugdymui“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė.

Išleido UAB „Elektroninės leidybos namai“, 2008 m.

Tiražas 1000 egz.

Leidinyje pateikiama trumpa informacija apie L. Šepką, vaizdo medžiaga ir fototografijų apie konkursines medžio drožėjų parodas L. Šepkos premijai laimėti (1994-2007), supažindinama su 16 L. Šepkos premijos laureatų kūryba.

CD „Ar gyvi Rokiškio krašto dvarai?“.

Sudarė Gintautas Pučinskas.

Išleido Darius Baltakys, 2007 m.

Informacinis leidinys „Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčiai – 130“ lietuvių ir anglų kalbomis.

Sudarė Danguolė Urbutienė.

Išleido ir spausdino Igorio Skripkos indv. įmonė, 2007 m.

DVD „Jie gyveno Rokiškyje“.

Sudarė Ona Mackevičienė ir Gintautas Pučinskas.

Išleido Darius Baltakys, 2005 m.

Pateikiama fototografijų ir vaizdo medžiaga apie žydus.

Informacinis leidinys „Edukacinių programų ciklas „Aukštaitija – mano gimtinė“ Rokiškio krašto muziejuje“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė, dailininkė Inga Petrauskienė.

Išleido ir spausdino UAB „Petro ofsetas“, 2008 m.

Tiražas 1500 egz.

Informacinis leidinys „Rokiškio dvaras“ (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).

Sudarė Danguolė Urbutienė.

Išleido ir spausdino UAB „Reklamos idėjų fabrikas“.

Pakartotas leidimas 2008 m.

Informacinis leidinys „Gidas po Rokiškio kraštą“ (lietuvių, anglų, rusų kalbomis).

Sudarė Danguolė Urbutienė.

Išleido ir spausdino Igorio Skripkos indv. įmonė, 2008 m.

Žemėlapis „Pažink Rokiškio kraštą“.

Sudarė Danguolė Urbutienė.

Išleido ir spausdino Igorio Skripkos indv. įmonė.

Pakartotas leidimas 2008 m.

Lankstinukas „Prosenelių amatai – šiuolaikiniam jaunimui“.

Sudarė Dalia Kiukienė.

Spausdino UAB „Utenos Indra“, 2008 m.

Informacinis leidinys „Turistinis maršrutas „Rokiškis – Kriaunos – Obeliai“ (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).

Sudarė Danguolė Urbutienė.

Išleido ir spausdino Igorio Skripkos indv. įmonė, 2008 m. Pakartotas leidimas.

Lankstinukas „Kas mena Rokiškio krašte gyvenusius žydus?“ (lietuvių ir anglų kalbomis).

Sudarė Ona Mackevičienė ir Gintautas Pučinskas.

Spausdino Igorio Skripkos indv. įmonė, 2007 m.

Konferencijos pranešimai „Tyzenhauzai Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse“.

Sudarė Ona Mackevičienė.

Išleido ir spausdino UAB „Utenos Indra“, 2007 m.

Tiražas 200 egz.

Mokslinės konferencijos medžiaga „Nenugalėtoji Lietuva: tremtis, sukilimas, rezistencija“.

Sudarė Algis Kazulėnas.

Išleido ir spausdino UAB „Utenos Indra“, 2006 m.

Tiražas 300 egz.

Konferencijos pranešimai „Rokiškis ir 20 Sąjūdžio metų“.

Sudarė Ona Mackevičienė.

Spausdino UAB „Utenos Indra“, 2008 m.

Tiražas 200 egz.

Žemėlapis „Rokiškio krašto partizanų, rezistencijos dalyvių kautynių ir žūties vietos
(1944-1954)“.

Sudarė Algis Kazulėnas.

Išleido Igorio Skripkos indv. įmonė, 2004 m.

Tiražas 2000 egz.

Mokslinės konferencijos medžiaga „Šiuolaikinė medžio drožyba senųjų tradicijų ir šiuolaikinių idėjų samplaikoje“.

Sudarė Marijona Mieliauskienė.

Išleido ir spausdino UAB „Utenos spaustuvė“, 2003 m.

Tiražas 300 egz.

Mokslinės konferencijos medžiaga „Rokiškio dvaro rūmams – 200 metų“.

Sudarė Ona Mackevičienė.

Išleido ir spausdino UAB „Utenos spaustuvė“, 2001 m.

Tiražas 300 egz.

Mokslinės konferencijos medžiaga „Sausio tragedijos prasmė Lietuvai“.

Sudarė Algis Kazulėnas.

Išleido ir spausdino UAB „Utenos spaustuvė“, 2001 m.

Tiražas 300 egz.

Mokslinės konferencijos medžiaga „Laisvės kovų ir kančių istorija“.

Sudarė Algis Kazulėnas.

Išleido ir spausdino UAB „Utenos spaustuvė“, 2000 m.

Tiražas 300 egz.

Renginių kalendorius

Calendar of Renginiai

P Pr

A An

T Tr

K Kt

P Pe

Š Še

S Se

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

2 Renginiai,

2 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

-

MUZIEJŲ NAKTIS

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUS

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: Tyzenhauzų g. 5, LT-42115, Rokiškis
Įmonės kodas: 190263920; Tel. +370 683  82466
El. paštas: muziejus@rokiskyje.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

NAUJIENŲ PRENUMERATA

ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8. 00 val. - 17.00 val.;
Penktadieniais 8. 00 val. - 15.45 val.
Pietūs 12.00 val. - 12.45 val.
Prieš šventes dirba 1 val. trumpiau
KAIP MUS RASTI?