RINKINIAI

Muziejuje saugoma per 115 000 muziejinių vertybių, tarp kurių yra ypač retų ir vertingų. Muziejinės vertybės skirstomi į šiuos rinkinius: archeologijos, gamtos, istorijos, etnografijos, dailės, fotografijos ir fotonegatyvų, raštijos, knygų fondo, numizmatikos, pašto ženklų, specialiuosius rinkinius.

 

Rokiškio dvaras. XX a. pr.
Rokiškio aikštė. XX a. pr.

Seniausios muziejinės vertybės – tai archeologiniai radiniai iš III–I tūkst. pr. Kr., liudijantys apie žmonių gyvenimo pėdsakus Rokiškio krašte. Iš gana gausios (per 2500 vnt.) archeologinių vertybių grupės išskirti reikėtų XVI a. pab.  – XVII a. I p. koklius su Rokiškio dvaro savininkų Krošinskių, valdžiusių dvarą beveik 200 metų, giminės ženklais.

Gana gausus numizmatikos rinkinys, kuriame per 10 tūkst. muziejinių vertybių. Didžiąją numizmatikos kolekcijos dalį sudaro lobiai. Gausiausias yra Mitragalio lobis, susidedantis iš 4762 monetų. Tai XVI a. pab. – XVII a. I p. Lietuvos-Lenkijos ir kaimyninių valstybių monetos.

Vertybės, sukauptos grafų ir buvusios dvare, nukentėjo per nacionalizaciją karo ir pokario metais. Tačiau muziejininkai sugebėjo nemenką jų dalį išsaugoti bei surinkti tai, kas buvo išblaškyta. Muziejaus rinkiniuose saugoma nemaža dalis Rokiškio rajono dvarų ir bažnyčių archyvų, dvarų kultūros paveldo objektų, per 19 000 fotografijų ir negatyvų, iš jų – per 1100  iš Rokiškio dvaro.

 Rokiškio grafystės sąskaitų knyga. 1814 m.
 Rokiškio grafystės žemių aprašymas. 1883 m.

Muziejuje saugomas per 5 600  knygų fondas. Daugiausia – iki 1940 m. išleistos knygos ir periodiniai leidiniai. 3684 leidinius, tarp jų ir Jono Bretkūno „Postilę“,  pirmaisiais pokario metais muziejus gavo iš spaudos kolekcionieriaus Povilo Gasiūno (1897–1966). Muziejuje saugomos Sofijos Tyzenhauzaitės Šuazel-Gufjė (1790–1878) prancūzų kalba rašytos knygos. Svarbus asmenų archyvas, kuriame daugiau nei 40 žymių, iš Rokiškio krašto kilusių žmonių dokumentai.

Jonas Bretkūnas. Postilė. 1591 m

Dailės rinkinyje – per 7500 vnt. muziejinių vertybių, didžioji dalis – tai kraštiečių dovanos. Profesionaliosios dailės grupėje sukaupta per 2 tūkst. eksponatų. Tai Jono Kazimiero Vilčinskio (1806–1862) litografijos iš „Vilniaus albumo“, Vakarų Europos dailininkų tapyba, Riomerių giminės portretai, antikinių skulptūrų kopijos, dvarininkų bareljefai, biustai. Didelė šiuolaikinės profesionaliosios dailės kūrinių kolekcija.

Judita. Dailininkas A. Sartas. XVI a.
Šv. Juozapas. Dailininkas P. Smuglevičius. XVIII a.
Ganykloje. Dailininkas I. Duvivjė. XIX a. pr.
Muziejus didžiuojasi unikalia grafų Tyzenhauzų ir Pšezdzieckių drabužių bei aksesuarų kolekcija. Joje – 81 eksponatas: moteriškos suknelės, jodinėjimo kostiumas, vyriški ir vaikų drabužiai.
Ryto rūbas. XIX a

Lietuvių liaudies meno kolekcijoje per 4 tūkst. vnt. muziejinių vertybių – kalvių nukaltos kryžių viršūnės, medinės skulptūros, verpstės, keramikos gaminiai, audiniai. Muziejus kaupia ir dabartinių medžio drožėjų, tapytojų, audėjų darbus. Išskirtinę vietą užima garsiausio XX a. Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos drožiniai ir vienintelis šalyje prakartėlių rinkinys.

 Kryžiaus viršūnė. 1741 m.
 Kristus po prisikėlimo. XVI a. pr.

Renginių kalendorius

Calendar of Renginiai

P Pr

A An

T Tr

K Kt

P Pe

Š Še

S Se

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

2 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

1 renginys,

2 Renginiai,

2 Renginiai,

-

Europos archeologijos dienos

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUS

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: Tyzenhauzų g. 5, LT-42115, Rokiškis
Įmonės kodas: 190263920; Tel. +370 683  82466
El. paštas: muziejus@rokiskyje.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

NAUJIENŲ PRENUMERATA

ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8. 00 val. - 17.00 val.;
Penktadieniais 8. 00 val. - 15.45 val.
Pietūs 12.00 val. - 12.45 val.
Prieš šventes dirba 1 val. trumpiau
KAIP MUS RASTI?