Reorganizavimas

PRANEŠIMAS

APIE ROKIŠKIO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO REORGANIZAVIMĄ PRIJUNGIANT JĮ PRIE ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJAUS 

Informuojame, jog vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-282 „Dėl sutikimo reorganizuoti Rokiškio turizmo informacijos centrą, prijungiant jį prie Rokiškio krašto muziejaus“, parengtas Rokiškio turizmo informacijos centro reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įstaiga – Rokiškio turizmo informacijos centras, kurio teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 302308156, buveinės adresas – Nepriklausomybės a. 8-3, LT-42115 Rokiškis, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Rokiškio krašto muziejus, kurio teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 190263920, buveinės adresas – Tyzenhauzų g. 5, LT-42115 Rokiškis, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, prie Rokiškio krašto muziejaus, kuris po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant Rokiškio turizmo informacijos centrą, kuris kaip juridinis asmuo po reorganizavimo pasibaigs. Rokiškio krašto muziejus po reorganizavimo tęs savo veiklą tuo pačiu pavadinimu; kiti Rokiškio krašto muziejaus duomenys ir rekvizitai, pasibaigus reorganizavimui, taip pat nesikeis. 

Visos Rokiškio turizmo informacijos centro teisės ir pareigos pereina Rokiškio krašto muziejui nuo priėmimo-perdavimo akto tarp Rokiškio krašto muziejaus ir Rokiškio turizmo informacijos centro pasirašymo dienos. 

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo galiosiantys Rokiškio krašto muziejaus nuostatai ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami Rokiškio krašto muziejaus interneto svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt ir Rokiškio turizmo informacijos centro interneto svetainėje www.rokiskiotic.lt.

 

Rokiškio turizmo informacijos centro reorganizavimo sąlygų aprašas

 

Rokiškio krašto muziejaus nuostatai

 

Sprendimas dėl Rokiškio turizmo informacijos centro reorganizavimo

Dėl Rokiškio krašto muziejaus vidaus struktūros pertvarkymo

 

Rokiškio krašto muziejaus struktūra

 

Rokiškio turizmo informacijos centro reorganizavimo sąlygų aprašas

Potvarkio dėl teikimo patvirtinti nuostatus ir struktūrą projektas

Rokiškio krašto muziejaus nuostatų projektas

Rokiškio krašto muziejaus struktūros projektas

 

 

Informacija atnaujinta 2023 m. gruodžio 4 d.