Ištrauka iš 1825 m. Rokiškio grafystės inventoriaus

„Rokiškio grafystė, grafo Konstantino Tyzenhauzo, Lenkijos armijos pulkininko, apdovanoto legionieriaus garbės kryžiumi tėvonija yra Vilniaus gubernijoje, Ukmergės paviete, Rokiškio ir Kamajų parapijose. Nuo jos iki gubernijos centro Vilniaus yra 22 mylios, pavieto centro Ukmergės – 12 mylių, iki Rygos uosto – 23 mylios, Utenos turgaus – 7 mylios, Kupiškio – 5, Pandėlio – 3, Subačiaus – 3 mylios. Į grafystę įeina 12 palivarkų, 3 miesteliai, 111 kaimų, 70 vienkiemių, 1 kolonija ir 1 slabada šalia karčemos. Jos ilgis prie įvairių pločių yra 81/22 mylios. Rytuose ji ribojasi su Kurliandijos Mitavos gubernija, Susėjos Vittės tėvonija ir Garsmuižės Budbergų žemėmis. Lietuvoje jos ribos eina su Kurklių starostos Petkevičiaus valdomais Obeliais, Toplickių Šileikiais, Šilanskių Kraštais, Riomerių Bagdoniškiu ir Antanošės kaimu, Klimanskių Dagiliais, Pliaterių Salagubiškiais, Veizenhofų Jūžintais, Sapiegų kaimu Užpaliais, Rudaminų Kamajėliais, Tupalskių, Ordų Jurgiškiais, Svėdasų klebonija ir Rozenų Gudiškiais. Pietuose ribojasi su Sapiegų Užpalių kaimu, Pomarnackių Savičiūnais ir Morikonių Salomis. Vakaruose ribojasi su Morikonių Salomis, Piotucho Alseta, Stravinskų ir Turų Panemunėliu, Komarovskių Kavoliškiu, Pomarnackių Kraštais, Lisickių Parokiškiu, Navackio Serapiniškiu, Talūnevičių Baltušiais, Rokiškio klebonija, Kupsčio Vengeryne, Morikonių Vikoniais, Chylevskių ir Minsterių Kazliškiu, Komarų Onuškiu, o Kurliandijoje su valstybiniu Elsmužės dvaru. Šiaurėje taip pat ribojasi su Kurliandijos valdiškais Birmuižės ir Zasmuižės dvarais. Grafystė užima 2235 valakų 72 prentų žemės plotą. Ji vidutinio derlingumo. Pievos ir ganyklos prastokos, todėl sėjami vikiai. Nors miško turi ne kiekvienas palivarkas, jo pakanka grafystės poreikiams. Ežerai nelabai žuvingi, o jų grafystėje priskaičiuojama 21. Visi palivarkų pastatai, karčemos geros būklės. Ūkininkavimo lygis, valstiečių pragyvenimas yra vidutiniškas. Turgūs vyksta 2 miesteliuose, kermošiai būna dideli. Linus parduoda per Rygą į Angliją ir Olandiją, kur jie labai vertinami ir už Rokiškio linus čia mokama brangiau“.

1848 m. Rokiškio grafystės žemėlapis

Rokiškio grafystės žemėlapį (formatas 131×244 cm.) grafo Konstantino Tyzenhauzo užsakymu braižė kartografas Michalas Skinderis, dokumento titule įrašęs datą „1848 m. liepos 1 d.“ ir pasirašęs plano apačioje „Michal Skinder geometra“. Žemėlapis apima žemes nuo Kamajų iki Aknystos, jame pažymėtas kiekvienas upelis, ežeras, pelkė, svarbiausieji tų metų pastatai, matomas reljefas. Išskirtos žemės naudmenos, miškų rūšys, keliai, aukštumos. Iš šio žemėlapio galima sužinoti vietovių pavadinimus, kaimų išdėstymą, tikslius išmatavimus. Žemėlapio mastelis nustatytas pagal lietuviškojo šniūro ilgį (48,73 m) ir atitinka skaitmeninį mastelį – 1: 27000. Tai vidutinio mastelio topografinis žemėlapis. Įdomu tai, kad daug vietovių pavadinimų rašyta lietuviškai ir net pagal teritorijos tarmę. Dauguma vietovardžių ir hidronimų išlikę nepakitę iki šių dienų, juos galima atsekti pagal sunormintus šiandienos pavadinimus. Žemėlapis, kaip mokymo priemonė, buvo patekęs į 1927 m. grafo Totlėbeno dvaro pastate įkurtą Kėdainių aukštesniąją kultūrtechnikų mokyklą, kurioje buvo rengiami ir geodezininkai. Mokykla nustojo veikusi 1944 m., nes traukdamiesi vokiečiai jos pastatą susprogdino (dalį geodezinių prietaisų ir kitokių mokymo priemonių mokyklos darbuotojams pavyko išsaugoti). Unikalų dokumentą išsaugojo Armonių kaime (Rokiškio r.) gimęs žymus mokslininkas geodezininkas Antanas Ražinskas (1925-2007). Kraštietis išsaugotą žemėlapį perdavė Rokiškio krašto muziejui. Žemėlapį restauravo Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriai Eglė Virpilaitienė, Eglė Piščikaitė ir Paulius Zovė. Šiuo metu žemėlapis eksponuojamas ekspozicijoje „Rokiškio dvaras. XIX a. – XX a. vid.“

 

1810 m. Rokiškio grafystės Rokiškio ir Ignalinos palivarkų esančių Vilkmergės paviete generalinis planas.

ŽEMĖLAPIS, ROKIŠKIO IR IGNALINOS PALIVARKŲ, ĮEINANČIŲ Į ROKIŠKIO GRAFYSTĘ, ESANČIĄ VILKMERGĖS PAVIETE, JO DIDENYBĖS GRAFO IGNOTO TYZENHAUZO, BUVUSIOS LENKŲ KARIUOMENĖS PĖSČIOSIOS GVARDIJOS ŠEFO, DAUGELIO ORDINŲ KAVALIERIAUS NUOSAVYBĖN PAVELDĖTŲ, GEOMETRIŠKAI IŠMATUOTAS IR PARENGTAS 1810 METAIS.

Žemėlapio matmenys 126×116 cm. Žemėlapyje surašyti ir pažymėti 26 kaimai: Buiveniškis, Palušnė, Pagrundžiai, Jakiškiai, Miegonys, Aukštuoliai, Jačkiai, Buteikiai, Šidžiai, Peisiškis, Bajorai, Misiūniškis, Juozapava, Čypiriai, Miegonys, Juciūnai, Miliūnai, Štapeikiai, Lauciūnai, Polukšniai, Vyžuona, Papartinė, Lesnincai, Saulė, Šemetos, Rokiškio kaimas, Rokiškio miestelis, Rokiškio ir Ignalinos dvarai. Dešiniajame viršutiniame kampe yra lentelė su kaimų žemių aprašymais ir plotu. Remiantis šiais duomenimis Rokiškio ir Ignalinos palivarkai tuo metu siekė 1435 valakus arba 30135 hektarus. Žemėlapis orientuotas į Šiaurės vakarus. Yra sklypų numeracija, tačiau nėra legendos su sutartiniais žymėjimais ir numeracijos reikšmėmis.

Žemėlapis saugomas Ukrainos centriniame valstybiniame istorijos archyve. 878 fondas, 1 aprašas, byla 178-а. 1810 m.

Litviniškių palivarko generalinis planas.

LITVINIŠKIŲ PALIVARKO, ĮEINANČIO Į ROKIŠKIO PAGRINDINES VALDAS, IŠSIDĖSČIUSIAS VILKMERGĖS PAVIETE, ESANČIAS JO DIDENYBĖS GRAFO IGNACO TYZENHAUZO, LIETUVOS PĖSTININKŲ ARMIJOS GVARDIJOS ŠEFO IR AUKŠTŲ ORDINŲ KAVALIERIAUS, NUOSAVYBĖJE, GEOMETRIŠKAI IŠMATUOTO 1810 METAIS“.

Litviniškių valdos apima šias žemėlapyje pažymėtas gyvenvietes: Pužanice (Pužionys), Ropiszki (Ruopiškis), Dyliszki (Diliškiai), Natkuszki (Natkuškiai), Zarzecze (Paupė), Nowa (Ulytėlė), Litwiniszki (Sėlynė). Pažymėti kaimai, su kuriais ribojasi valdų teritorija: Sedzian (Sėdžiūnais), Sapeciun (Spiečiūnais), Pirogiszkami (Pyragiškiais), Dydejo (Didėja), Kawelami (Koveliais), Audras (Audra), Skrobiszkiemi (Skrebiškėmis).

Romualdas Girkus, Viktoras Lukoševičius. XIX a. Lietuvos dvarų valdų planų ypatumai. Geodezija ir kartografija, 2006, XXXII t., Nr. 2

Žemėlapis saugomas UAB „Aerogeodezijos institutas” archyve.

Renginių kalendorius

Calendar of Renginiai

P Pr

A An

T Tr

K Kt

P Pe

Š Še

S Se

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

2 Renginiai,

2 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

-

MUZIEJŲ NAKTIS

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

1 renginys,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

0 Renginiai,

ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUS

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: Tyzenhauzų g. 5, LT-42115, Rokiškis
Įmonės kodas: 190263920; Tel. +370 683  82466
El. paštas: muziejus@rokiskyje.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

NAUJIENŲ PRENUMERATA

ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais - ketvirtadieniais 8. 00 val. - 17.00 val.;
Penktadieniais 8. 00 val. - 15.45 val.
Pietūs 12.00 val. - 12.45 val.
Prieš šventes dirba 1 val. trumpiau
KAIP MUS RASTI?