Vilniaus rajonas yra vieta, kuri įtraukia į tradicijų ir istorijos sūkurį. Čia galima įgyti unikalios patirties, tyrinėjant nematerialųjį kultūros paveldą. Šiame krašte pynėsi  lenkų, lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, totorių, rusų ir žydų  tautų tradicijos ir religijos nuo gilios senovės. Šių kultūrų sąveikoje susiformavo savitas folkloras, tautosaka ir liaudies amatai. 

Šis maršrutas atveria nuostabią galimybę pažinti nematerialiąją kultūrą, su pagoniškais papročiais susijusias tradicijas, o dalyvaujant edukaciniuose užsiėmimuose, suvokti praeitų amžių papročių ir amatų prasmę.

Daugiau apie maršrutą skaitykite čia