Kodėl didieji Italijos Renesanso meistrai ir tylieji mūsų krašto dievdirbiai savo kūryboje naudojo tuos pačius simbolius? Kodėl Marijos Magdalietės rankose – kaukolė, o šv. Kazimieras laiko leliją? Kas sužeidė šv. Roko koją ir kodėl jį visada lydi ištikimas šunelis? Edukacijoje mokysimės perskaityti Vakarų kultūrai būdingus šventųjų kodus ir tyrinėsime paslaptingas, tylias, nyksmo paliestas mūsų karšto drožėjų pagimdytas šventųjų skulptūrėles.

Skirta vaikams ir suaugusiems

Vyksta visus metus

Kaina  2 Eur 

Trukmė  45 min.

Dalyvių skaičius 10–20 asmenų

Šventųjų kodai