Tarptautinis medžio drožėjų pleneras

„Improvizacijos Liongino Šepkos gyvenimo ir  kūrybos temomis”

2019 m. rugsėjo 12–17 d. Rokiškio krašto muziejuje vyko tarptautinis medžio drožėjų pleneras „Improvizacijos Liongino Šepkos gyvenimo ir  kūrybos temomis”, skirtas kryždirbystės tradicijų sklaidai  ir populiarinimui. Plenere drožybos amatą demonstravo 11 drožėjų iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos, žiniomis apie lietuvių liaudies meną dalinosi menotyrininkė Jolanta Zabulytė. Stebėti kūrybos proceso buvo kviečiami  rajono moksleiviai, tautodailininkai, muziejaus lankytojai.

Su ąžuolu plušėję vyrai demonstravo dviejų skulptūrinių kompozicijų „Šv. Jurgis“ ir „Paukščių sodas“ kūrimą.  Kūrybiniams darbams vadovavo skulptorius Kęstutis Krasauskas, kūręs kartu su kitais dalyviais. Pjūklų sutartinių garsai netilo muziejaus kieme nuo ankstyvo ryto iki sutemų, kad plenero idėja įsikūnytų medyje.

O kas gi tie muziejuje plušėję kūrėjai ir kas ką darė? Šv. Jurgio skulptūrinę kompoziciją kūrė keletas meistrų: arklio kūną „gimdė“ L. Šepkos plenerų senbuvis Adolfas Teresius (Kauno r.) ir du latviai – Nauris Bergmanis ir Dainis Vecums, karžygio Jurgio figūrą skaptavo ukmergiškis Rimantas Zinkevičius, karalaitę – Saulius Lampickas iš Alytaus, o prie slibino plušėjo Kęstutis Krasauskas  iš Pasvalio r., Mikolajus Abramenka iš Baltarusijos ir Eduardas Titas iš Panevėžio r. „Paukščių sodas“ buvo patikėtas kurti rokiškėnams Gintarui Varnui ir Vidmantui Zakarkai bei vilniečiui Robertui Strazdui. Įdomus sutapimas, kad jų visų pavardės taip pat susijusios su skraiduoliais!

Sukurtos kompozicijos pastatytos Rokiškio miesto Liongino Šepkos skulptūrų parke. Šie kūriniai ne tik meniški, bet ir funkcionalūs: suolelis – prisėsti paskaityti ar tiesiog pailsėti, pasigrožėti parko žaluma ar priešais matomos skulptūros „Puokštė Rokiškiui“ formomis,  o skulptūrinės grupės – žirgo, slibino, šv. Jurgio ir karalaitės kompozicija bus vaikų bei tėvelių laisvalaikio džiaugsmu – kiekvienas norintis galės tapti raiteliu, išbandyti nugalėto slibino nugaros vingius, nusifotografuoti greta karžygio Jurgio ar nuo slibino nasrų išvaduotos karalaitės.

Šis pleneras buvo vykdomas pagal ES projektą „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“/„Atraskime regionų šaknis iš naujo!“

Nuotraukos fotografo Dariaus Baltakio

Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos. Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena.