Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną širdingai sveikiname laisvo lietuviško žodžio skleidėjus, kalbėtojus, rašytojus ir klausytojus! Visi esame bendradarbiai kurdami, vertindami ir saugodami savo kalbą. Tik nuo mūsų visų pastangų priklauso, kokia ji yra ir kokia bus. 

Iliustracijoje –  Rokiškio krašto muziejuje saugomas vieno lietuvių raštijos pradininkų Karaliaučiaus klebono Jono Bretkūno (1536–1602) dviejų dalių pamokslų rinkinys „Postilė“  – pirmas tokio žanro leidinys lietuvių kalba (RKM-17201). Jis, dienos šviesą išvydęs 1591 metais, turėjo didelę reikšmę lietuvių bendrinės kalbos raidai, rašytinio stiliaus formavimuisi. Kadangi „Postilė“ buvo skirta liaudžiai, Bretkūnas ir stengėsi į ją prabilti paprastais liaudiškais žodžiais bei posakiais. „Postilėje“ pirmą karta nuskamba tautinės vertės žadinimo motyvas. Autorius ragina klausyti tokių kunigų, kurie rašo lietuviškas knygas. „Postilėje“ neblogai atsispindi ano meto lietuvių gyvenimas, jų buitis, pagonybės liekanos.