Tarpukariu Rokiškyje įkurtas Ūkininkų sąjungos bankas ūkininkams duodavo paskolas, juos aprūpindavo trąšomis, ūkiui reikalingomis mašinomis ir apsaugodavo „ūkininkų įdėtus pinigus, duodamas už juos gerus nuošimčius“. Bankas reklamuotas kaip didžiausia ir stipriausia lietuvių įstaiga mieste. Įkurtas viešojoje g. 3, dabar Nepriklausomybės a. 3) (RKM-29050)