Rokiškio ūkininkų sąjungos banko teismas Rokiškyje. Teisiamas klebonas prelatas Ignas Labanauskas ir kiti. Teismas vyko 1930 m. sausio 22–vasario 6 d. Rokiškyje. Igno Labanausko iniciatyva buvo įkurtas Ūkininkų sąjungos bankas, dvasininkas tapo jo valdytoju. Banko direktoriui su pinigais pabėgus į Ameriką, I. Labanauskas buvo teisiamas. RKM-57971/16

Informacija iš RKM archyvo B.115 (su teismais susije asmenys)