Pašto perlaidų kvitas, kai Rokiškio apskrities pradžios mokyklų inspektorius siuntė algą už 1929 m. gegužės mėnesį Duokiškio pradinės mokyklos mokytojui Jonui Vajegai. (RKM-45567/5)

Eksponatą Rokiškio krašto muziejui padovanojo Zigmas Mackevičius.