Gruodžio 28 d. Rokiškio krašto garbės pilietis Leonardas Kairiūkštis švenčia 90 metų jubiliejų. Vieno žymiausių šalies miškininkų, akademiko, kilusio iš Papiškių kaimo (Rokiškio kaim. sen.), gyvenimas – įrodymas, kad žmogaus talentą ir gebėjimus nulemia ne turtai ar įtakingos pažintys, o širdyje užsiaugintas mokslo ir žinių troškulys. Jubiliejų akademikas sutinka su ką tik išleistu monumentaliu darbu – Miškininkystės terminų žodynu lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.Muziejaus kolektyvas sveikina gerbiamą akademiką ir linki stiprybės, sveikatos ir dar daug daug įsimintinų akimirkų.