Įgaliojimas ir sąmata Bikūnų kaimo (Zarasų r.) mokyklai, 1919 m. (RKM-13226)
 
„Šiuomi ingaliojami yra piliečiai Balys Kazlauskas ir Balys Urbanas išgauti iš Antalieptės Valsčiaus Revkomo avanso Bikūnų 2 kl. mokyklos remontui iš viso dviejų tūkstančių dviejų šimtų dešimties (2210) rublių sulyg žemiaus užrašytosios sąmatos.
 
Sąmata.
Remontui yra reikalinga iš viso:
100 lentų po 10 rub. = 1000 rub.
10 balkių po 10 rub. = 100
20 sv vynių po 2 rub. = 40
Spyna, stiklai ir t.t. = 70
Plytų 1000 = 200
Murnykas = 300
Meistras = 500
Iš viso 2210 rub.“
 
Pasirašo Bikūnų mokyklos komisija ir sodžiaus komiteto pirmininkas, sekretorius ir narys, 1919 m.