Rokiškio krašto muziejus kartu su partneriais iš Latvijos ir Lietuvos vykdo projektą LLI-313 „Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“ (4Seasonsparks), finansuojamą 2014–2020 m. Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos ir Rokiškio r. savivaldybės lėšomis.

Viena iš projekto veiklų – mokymų ciklas apie istorinius parkus: jų vertę kraštovaizdžiui, urbanistinei aplinkai, parkų funkcionalumą bei pritaikymą visuomenės poreikiams.

2018 m. spalio 5 d. Rokiškio krašto muziejuje įvyko dvarų ir pilių parkų prižiūrėtojų mokymų programos pirmasis seminaras, kurio tema – Istorinė parkų raida ir jų vertybės.

Seminaro metu paskaitas skaitė Steponas Deveikis (LKAS), Vaiva Deveikienė (LKAS, VGTU), Indra Bieliūnaitė (LKAS),Julija Musteikytė (SĮ Vilniaus planas).

Šių užsiėmimų metu nagrinėtos temos: „Architektoninės ir kraštovaizdžio vertės“ (Architectonic and landscape values) ir „Istorinių parkų funkcionalumo principai“ (Principles of functionality of historic parks) nagrinėjamos urbanistinės aplinkos ir istorinio architektūrinio ansamblio aspektais. Parko vertybės (Values of park) nagrinėjamos taikant daugiasluoksnės analizės metodus ir kriterijus.