Popiežiui Pijui IX 1854 m. paskelbus bulę „Ineffabilis Deus“, įtvirtinančią Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą, Prancūzijos kunigaikštis l‘abbe Sire sugalvojo iniciatyvą padovanoti popiežiui šios bulės vertimą į visas kalbas. Lenkiškąjį vertimą atliko eruditas Aleksandras Jełowickis. Kunigaikštis kreipėsi į Mariją Tyzenhauzaitę-Pšezdzieckienę, jog ši atliktų iliustracijas lenkiškajam vertimui. Tuo metu grafienė jau turėjo problemų dėl akių ligos, tačiau, kaip teigia jos vaikaitis, po stebuklingo Bernadetos šaltinio Lurde atsiradimo, grafienė šio šaltinio vandeniu praplovusi akis su dideliu tikėjimu apsiėmė šį darbą. Dabar ši M. Tyzenhauzaitės-Pšezdzieckienės akvarele iliustruota dovana popiežiui saugoma Vatikano bibliotekoje. Rokiškio krašto muziejuje yra saugomi devyni iš devyniolikos 1863 m. Paryžiuje išleisto albumo lapai.