Rugsėjo 20 d. bus įteikta eilinio savanorio Ruvino Būno premija. Šią premiją 2016 m. įsteigė organizacija „Prisimenant Litvakus, Inc“, atstovaujama Philip S. Shapiro (JAV) ir Rokiškio krašto muziejus.

R. Būnas – žydų tautybės jaunuolis, kilęs iš Pasubatės (Rokiškio r.) kaimo. Lietuvai kovojant už Nepriklausomybę, jis tapo kariu savanoriu. 1920-aisiais R. Būnas paguldė galvą už Lietuvos laisvę Giedraičių mūšyje. Jo palaikai ilsisi Ukmergės žydų kapinėse. Po mirties savanoriui R. Būnui buvo skirtas valstybinis apdovanojimas, kuris 1937 m. įteiktas jo tėvui Abraomui.

R.  Būno premija skiriama už Nepriklausomos Lietuvos tautinių mažumų istorijos ir kultūros paveldo tyrinėjimus, jų sklaidą visuomenėje, už veiklą įtvirtinant daugiakultūrės įvairovės suvokimą, už idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą ir toleranciją, įgyvendinimą.

Premiją, kurios dydis šiais metais yra 1500,00 Eur, komisija vienbalsiai nutarė skirti Kęstučiui Pikūnui už knygą „Passport. Litvakai“. Jis yra šios knygos dailininkas ir sudarytojas. K. Pikūnas – penktasis premijos laureatas.

2017 m. pirmoji R. Būno premija už renginio „Atminties maršas“ organizavimą Molėtuose bei žydų kultūros paveldo puoselėjimą ir sklaidą atiteko Molėtų krašto muziejaus direktorei Viktorijai Kazlienei. Antroji premija 2018 m. skirta asociacijos „Rokiškio teatras“ režisierei Neringai Danienei ne tik už spektaklį „Nutildytos mūzos“, bet ir už kryptingą veiklą įamžinant poetės Matildos Olknaitės ir jos šeimos atminimą. 2020 m.  premija buvo įteikta Jurbarko rajono savivaldybės merui Skirmantui Mockevičiui už Jurbarko žydų bendruomenės atminimo įprasminimą Sinagogų aikštės memoriale. 2021 m. premiją gavo LRT TV projektų kūrybos vadovė Indrė Zelbaitė-Ciesiūnienė  už dokumentinių apybraižų ciklą „Zachor. Atsimink“, skirtą tarpukariu Lietuvoje gyvenusiems litvakams atminti.

Eilinio savanorio R. Būno premija įsteigta 5 metams. Siekiant pagerbti savanorio R. Būno ir kitų karių, kovojusių ir žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę, atminimą, skatinti visuomenės domėjimąsi Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo istorija bei tautinių mažumų dalyvavimu šiame procese; tyrinėti, puoselėti ir saugoti tautinių mažumų istorinį-kultūrinį paveldą, programa gali būti tęsiama.