Baigėsi XX respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinė paroda Liongino Šepkos premijai laimėti. Jos laureatu tapo Vytautas Jackūnas iš Pasvalio rajono. Žiūrovų prizo laimėtojas – Edmundas Gaubas iš Radviliškio, sulaukęs daugiausia lankytojų simpatijų. Lietuvos kultūros tarybos įsteigtos premijos atiteko Adolfui Teresiui (už kūrybišką tradicijos interpretavimą) ir Aurimui Jurgaičiui (geriausiam jaunajam drožėjui). Rokiškio r. savivaldybės įsteigta premija už etninių tradicijų skulptūroje tęstinumą skirta Vytautui Šemeliui.
Darbų vertinimo komisija taip pat rinko prizininkus, kurie apdovanoti rėmėjų prizais. Edgarui Budriui skirtas prizas kaip jauniausiam drožėjui, Gintautas Akstinas apdovanotas už tradicinės krikščioniškos ikonografijos tęstinumą, Saulius Lampickas – už žmogaus ir gamtos poetizavimą skulptūroje, Eduardas Titas – už debiutą, Vytautas Jaugėla – už žemaitiškos tradicijos tęstinumą, Kazys Striaupa – už istorinę tematiką skulptūroje, Egidijus Impolis – už debiutą, Juozas Zabulis – už liaudies skulptūros tradicijų tęsimą Rokiškio krašte, Pranas Petronis – už stilistinį vieningumą, Anelė Araminienė, Janina Listvina ir Redita Narkevičienė – „Už moterišką solidarumą“. Visiems parodos dalyviams įteikti dalyvio diplomai, muziejaus leidiniai „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“, proginiai magnetukai.

Muziejus dėkoja šios parodos rėmėjams: Lietuvos kultūros tarybai, LR Kultūros ministerijai, Rokiškio rajono savivaldybei, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dekanui kun. Eimantui Novikui, Rokiškio „Rotary“ klubui, Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkiui, kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondui, LR Seimo nariams Jonui Jaručiui ir Raimundui Martinėliui, AB „Rokiškio sūris“, „Rokiškio mėsinei“, Pandėlio seniūnijai, Kęstučio Vanago IĮ, Laimutės Sadauskienės IĮ, UAB „Lašų duona“, gėlių salonui „Gėlių lanka“, informaciniams rėmėjams  „Gimtajam  Rokiškiui“, „Rokiškio sirenai“, temainfo.lt.

XXI respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinė paroda L. Šepkos premijai laimėti vyks 2022 metais.
2020 m. gruodžio mėn. kviečiame kūrėjus dalyvauti prakartėlių parodoje!