2021-ieji Rokiškio dvaro rūmams – neeiliniai. Ant cokolinio dvaro aukšto sienos tarp langų yra įmūrytas akmuo su data „1801“ ir Ignoto Tyzenhauzo inicialais „IT“. Ši data laikoma Rokiškio mūrinių rūmų pastatymo data.
Šiam įvykiui paminėti Rokiškio krašto muziejus Lietuvos kultūros tarybos finansuojamai programai teikė projektą „Leidinio „Rokiškio dvaro rūmai“ parengimas“. Dr. Marius Daraškevičius parengė išsamią studiją, skirtą Rokiškio dvaro rūmų raidai.
Taikydamas mikroistorinį metodą M. Daraškevičius savo knygoje analizuoja Rokiškio dvaro valgomojo architektūros raidą, atspirties tašku pasirinkdamas skirtingų valdytojų vykdytas pirmųjų rūmų statybą ir jų rekonstrukciją beveik po šimto metų – taip antraštėse atsiranda Tyzenhauzų ir Pšezdeckių rūmai, bet iš esmės kalbama apie tą patį Rokiškio dvarą, statytą 1801 m. ir iš pagrindų rekonstruotą 1905 metais. Autoriaus atliktas darbas yra nuoseklus ir išsamus, paremtas nuodugniu archyvinių ir ikonografinių šaltinių tyrimu, jų interpretavimu, kontekstine analize. Tekstas papildytas paties M. Daraškevičiaus atliktais valgomojo planais, gausiomis iliustracijomis. Visos teksto dalys yra vertintinos kaip vertingos, originalios, autorius daug neplėtoja sintetinio pobūdžio tekstų, kontekstinės analizės įterpdamas tik tiek, kiek iš tiesų jos reikia.
Taip apie parengtą studiją atsiliepė Dr. Aušra Vasiliauskienė.
Dr. Dalės Puodžiukienės nuomone – „tyrimo medžiaga originali, gyli ir savitai interpretuojama. Sumanymas susieti rūmų istoriją su vienos specifinės funkcijos patalpos – valgomojo – raida labai įdomus ir netikėtas. Tyrinėjant architektūrą, interjero dekorą perteikiami XIX a. aristokratijos gyvensenos ir mentaliteto pokyčiai. Tyrimų laukas platus, apima XVIII a. pab. – XX a per. vietos ir europinei dvarų kultūrai būdingų tendencijų analizę. Platus naudotos literatūros ir šaltinių spektras parodo sveikintiną autoriaus siekį nuosekliai ir giliai ištyrinėti objektą, suvokti jį bendrame europinės dvarų kultūros kontekste“.
Gausiai iliustruota knyga parengta dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Šis leidinys bus įdomus besidomintiems Lietuvos dvarų istorija ir kultūra.
Knygą „Rokiškio dvaro rūmų valgomojo interjeras. NUO EGIPTO IKI ZAKOPANĖS“ įsigyti galima Rokiškio krašto muziejaus kasoje.
Projektą finansavo Lietuvos Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.