Mokyklų inspektorius Juozas Ruseckas, mokytojas Petras Bliūdžius, burmistras Julijonas Malevičius ir kiti, susibūrę į kraštotyros draugiją, 1933 m. įkūrė muziejų. Gegužės 1 d. Vilniaus g. Nr. 6 buvo iškabinta pirmoji iškaba. Muziejaus vedėju patvirtintas gimnazijos geografijos mokytojas P. Bliūdžius. Pirmuosius rinkinius sudarė apskrities mokytojų ir moksleivių surinkti muziejinės vertės daiktai, taip pat eksponatai, perimti iš Rokiškio gimnazijos muziejėlio. Augant fondams, 1935 m. muziejus buvo perkeltas į advokato Naumo Trifskino namą (dabar J. Keliuočio viešoji biblioteka). Po 6 metų muziejaus fonduose buvo daugiau kaip tūkstantis vertybių. 1940 m. Rokiškio kraštotyros muziejus perkeltas į dvaro rūmus.

Muziejus per 87-erius metus išaugo, išsiplėtė. Šiuo metu saugoma jau daugiau nei 100 tūkstančių eksponatų.  Muziejininkų darbo ribos išsiplėtė – ne tik kaupia, saugo, eksponuoja muziejines vertybes, bet ir atlieka švietėjišką darbą, organizuoja neformalų vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų švietimą, rengia ir leidžia leidinius, organizuoja įvairius renginius, rūpinasi dvaro sodybos išsaugjimu…

Iliustracijoje (RKM-7588) – Rokiškio kraštotyros muziejaus iškaba (medis, skarda, emalis, 31 x 41 cm), pagaminta Kaune