Rokiškio krašto muziejuje rugsėjo 18-20 d. 10-17 val. vyko nemokamas trijų dienų edukacinis renginys „Kuriame ir mokomės kartu”, skirtas supažindinimui su senuoju amatu – juostų vijimu, pynimu, audimu. Mokė trys tautodailininkės: Alė Gegelevičienė, Genovaitė Šimėnienė ir Rita Vaitiekauskienė, su muziejaus fonduose saugomais tekstilės eksponatais supažindino muziejaus darbuotojos. Užsiėmimai vyko kumetyne (dvaro kalvėje). 20 d. 14 val. dvaro parke vyko akcija-fotosesija „Juosta Rokiškiui“, skirta Rokiškio miesto gimtadieniui.
Dalyvavo visi norintys, ne tik moksleiviai, bet ir pavieniai asmenys, šeimos.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos. Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena.