Rugsėjo 12-17 d. Rokiškyje vyks tarptautinis medžio drožėjų pleneras „Improvizacijos Liongino Šepkos gyvenimo ir  kūrybos temomis”, skirtas kryždirbystės populiarinimui ir sklaidai „Improvizacijos Liongino Šepkos gyvenimo ir kūrybos temomis”. Plenere drožybos amatą demonstruos 10 drožėjų iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos, žiniomis apie lietuvių liaudies meną dalinsis menotyrininkė ir skulptorius profesionalas – plenero kuratorius. Stebėti kūrybos proceso kviečiami ne tik rajono moksleiviai, tautodailininkai, bet ir į Rokiškį atvykstantys turistai.

Pleneras organizuojamas pagal Rokiškio krašto muziejaus kartu su partneriais įgyvendinamą 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą  „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“ (ENI-LLB-1-108).