Pirmasis Lietuvoje Liaudies teatras – Rokiškio liaudies teatras – gegužės 30-ją švenčia savo 62-ąjį gimtadienį.  Sveikiname teatro kolektyvą gimtadienio proga, linkime kūrybinės sėkmės, spalvingų vaidmenų, gausybės žiūrovų, audringų aplodismentų.

1957 m. kultūros namuose (kultūros namai į restauruotus dvaro rūmus įkelti 1952 m.) dirbęs režisieriumi mokytojas Vytautas Vajega pastatė spektaklį  „Petras Kurmelis“ pagal to paties pavadinimo Žemaitės apysaką. 1959 m., kultūros skyriaus vedėju dirbant Vytautui Šlikui, buvo įrengta moderni scena, kurią suprojektavo Jonas Zibolis. Būrelių darbui buvo skirti 4 kambariai, kai tuo tarpu kiti rajonai neturėjo nė vieno. Tais pačiais metais spektaklis „Petras Kurmelis“ buvo atnaujintas. Jam atnaujinti į pagalbą buvo atvykęs aktorius iš Panevėžio Vaclovas Blėdis.

1959 m. balandžio mėn. įvyko Rokiškio liaudies teatro steigiamasis susirinkimas.

Rokiškio liaudies teatro  steigėjai. Iš kairės: Danutė Verslovienė, Jonas Kavoliūnas, Juozas Miltinis, Vytautas Vajega, Jonas Zibolis. 1959 m. balandžio mėn.

Rokiškio liaudies teatro steigiamojo  susirinkimo prezidiumas. 1959 balandžio mėn.

 

Rokiškio liaudies teatro steigiamasis susirinkimas. Salės vaizdas. 1959 balandžio mėn.

1959 m. gegužės 30 d. į Rokiškį suvažiavo ministerijos atstovai, kiti aukšti asmenys. Visi laukė spektaklio.

 

Scena iš V. Vajegos režisuoto spektaklio „Petras Kurmelis“.

 

Scena iš V. Vajegos režisuoto spektaklio „Petras Kurmelis“.

 

Apie tetarą – rajono laikraštyje „Po spalio vėliava”

Kalvaitis A. Uždanga pakilo // Po spalio vėliava. – 1959, birželio 6 d., Nr.  45.

Parengė Muziejininkė, archyvarė Vilė Sarulienė