Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė ir Rokiškio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai Irena Matelienė gruodžio 27 d lankėsi Pastoviuose (Baltarusijos Respublika), kur atidengtas paminklas Antanui Tyzenhauzui. Pastovių vykdomojo komiteto skelbtame konkurse paminklui sukurti dalyvavo 8 skulptoriai. Laimėtojas – skulptorius Aleksandras Michailovičius Finskis. 

Pastovių ir Rokiškio miestų partnerystė, trunkanti jau daugiau kaip dešimtmetį, aktyviai vystoma per Tyzenhauzų giminės istoriją.

A. Tyzenhauzas (1733–1785) – vienas labiausiai išprususių Abiejų Tautų Respublikos veikėjų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūmų iždininkas ir karališkųjų ekonomijų administratorius. Valdydamas Pastovius, A. Tyzenhauzas medinę gyvenvietę pavertė mūriniu miesteliu. Jo turgaus aikštė buvo apstatyta mūriniais namais, pastatyti nedideli dvaro rūmai, popieriaus fabrikas ir audimo įmonė. A. Tyzenhauzas vykdė reformas ir kitose valdose. Gardine jis įkūrė pirmąjį LDK botanikos sodą, įsteigė buhalterių, statybininkų, veterinarijos mokyklas, steigė manufaktūras. Po jo mirties Pastovių dvaras bei kiti turtai atiteko jo pusbroliui, Rokiškio dvaro statytojui Ignotui Tyzenhauzui.