Tarpukario metais Lietuvoje daug dėmesio buvo skiriama švietimui ir kultūrai. Buvo įvestas privalomas pradinis mokslas, steigiamos naujos gimnazijos, žemės ūkio ir namų ruošos, amatų mokyklos. Dauguma mokyklų neturėjo tinkamo inventoriaus, mokymo priemonių, veikė privačiuose namuose. Užbaigęs pradinę mokyklą retas kuris vaikas galėdavo tęsti mokslus toliau, nes reikėdavo padėti tėvams ūkyje, patiems duoną užsidirbti tarnaujant arba eiti mokytis amato. 1918 metais Rokiškyje buvo įsteigta vienintelė apskrityje gimnazija, kurią išlaikė „Saulės“ draugija.

Fotografijoje matote medinį mokinio lagaminėlį, į kurį keliaudami mokyklon vaikai susidėdavo mokymosi reikmenis.