Rokiškio krašto muziejaus šventė „Kalėdų šviesa” vyko dvaro kieme: prasidėjusi pusiaudienį, ji baigėsi visiškai sutemus, apie 19 valandą. Oras nebuvo šiltas, bet susirinkusiesiems patiko tai, kas čia vyksta, ir jie nesiskirstė iki pat pabaigos.
„Kalėdų šviesa” – projekto „Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“, supažindinančio su Lietuvos ir Latvijos galimybėmis priimti turistus net ir žiemą, dalis. Daugiau skaitykite čia

  • 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLI-313 „Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“ / „4SeasonsParks“. Projekto tikslas – saugoti dvarų parkus, siekti užtikrinti jų tvarumą ir prieinamumą bei didinti jų patrauklumą lankytojams.
  • Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Visas projekto biudžetas – € 692 246.75 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 588 409.72 Eur.
  • Už šios informacijos turinį atsako Rokiškio krašto muziejus. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Interreg