Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (LMA RMTS) balandžio 25 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune organizavo XXII mokslinę-praktinę konferenciją „Pasaulio lietuvių palikimas Lietuvos muziejuose“.

Konferencijos tema parinkta atsižvelgus į tai, kad 2019 metus LR Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Konferencijos vieta – Maironio lietuvių literatūros muziejus – viena iš pasaulio lietuvių paveldo saugojimo institucijų Lietuvoje. Konferencijoje aptartas Lietuvos muziejuose saugomą visų laikų išeivių (savo noru ar dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių išvykusių / ištremtų iš Lietuvos įvairių tautybių Lietuvos gyventojų palikimas.

Rokiškio krašto muziejaus muziejininkė Vilė Sarulienė konferencijoje pristatė pranešimą „Sudėti gyvenimo mozaiką:  rašytojas, mokslininkas, vertėjas Juozas Tininis (1907–1971)“.

Pranešime V. Sarulienė aptarė 1993 m. gautą  J. Tininio archyvą bei jo sudėtį: rankraščius, mašinraščius, straipsnius, paskaitų konspektus, pavienius užrašus, periodikos iškarpas, leidinius.  Taip pat archyvo turinyje atspindinčią J. Tininio visuomeninę ir kitas veiklas.