Rokiškio krašto muziejus rugsėjo 18-20 d. organizavo nemokamą trijų dienų edukacinį renginį „Kuriame ir mokomės kartu”, skirtą supažindinimui su senuoju amatu – juostų vijimu, pynimu, audimu. Restauruotame kumetyne veikė amatų demonstravimo ir mokymosi dirbtuvės. Jose įsikūrė ir savo amato paslapčių mokė tautodailininkės audėja Genė Šimėnienė, juostų meistrės Alė Gegelevičienė ir Rita Vaitiekauskienė. Audėja G. Šimėnienė, atsivežusi tris stakleles, žaismingai ir kantriai mokė austi kiekvieną, sėdusį prie staklelių. Kiek džiaugsmo buvo ir pradinukams, ir vyresniems, išaudusiems spalvingą raštą. Garsiai Rokiškio krašto audėjai talkino jaunoji audėjėlė Onutė. Virte virė darbas ir prie stalų, paruoštų juostoms vyti kaladėlėmis. Ir mergaitės, ir berniukai noriai mokėsi šio amato. O kaip tryško džiaugsmu, gavę išsinešti savo nuvytą juostelę. Senuoju audimo būdu – vyti juosteles kaladėlėmis mokė ne tik šių juostų meistrė Alė Gegelevičienė, bet ir muziejaus darbuotojos Laima, Gitana, Giedrė, Marytė. Tautodailininkė Rita Vaitiekauskienė mokė pinti aukštaitiškas juostas. Kaip smagu buvo kartu ne tik kurti, bet ir bendrauti, dalintis prisiminimais bei patirtimi.

Edukacinis renginys vykdomas pagal ES projektą „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“/„Atraskime regionų šaknis iš naujo!“

Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos. Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena.