Rokiškio krašto muziejus kartu su projekto „Atraskime savo regiono šaknis iš naujo!” partneriais rengia turizmo paslaugų maršrutą, skirtą nematerialiam kultūros paveldui populiarinti. Į maršrutą bus įtraukti Rokiškio krašto nematerialaus kultūros paveldo objektai, tradicijos bei tradiciniai amatai.

Kviečiame turizmo paslaugų teikėjus įsijungti šio turizmo paslaugų maršruto kūrimą. Pasiūlymų atrankos kriterijai: būdingas krašto nematerialaus paveldo objektas, ryšys su tradicijomis, unikalumas, galimybė dalyvauti procese, stebėti ir panašiai.

Reikalingi duomenys:  objekto, tradicijos, edukacinės programos pavadinimas, aprašas, adresas, GPS, interneto puslapis, kokiomis kalbomis aptarnaujami lankytojai, kita susijusi informacija. Dalyvauti gali ir privatūs asmenys. Iki vasario 27 d. laukiame pasiūlymų el. paštu muziejus@rokiskyje.lt

Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos. Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena.