Rokiškio krašto muziejuje veikia XX respublikinė medžio drožėjų darbų konkursinė paroda Liongino Šepkos (1907–1985) premijai laimėti. Prieš 25 metus pradėtos rengti konkursinės parodos tapo brandžiu kultūros reiškiniu, subrandinusiu daugelį šiandien garsių medžio meistrų. Šioje parodoje savo kūrinius eksponuoja 36 drožėjai iš 19 Lietuvos rajonų. Tarp jų – ir garsūs savo amato aukštumas pasiekę meistrai, ir labai jauni medžio drožėjai. Eksponuojami 207 kūriniai. Tai šventųjų skulptūros, istorinės asmenybės, mitologiniai personažai, paprasti žmonės, kasdieniški ir šventiški. Paroda veiks iki spalio 26 d., tad kviečiame visus ją aplankyti, pasigėrėti puikiais darbais ir ,žinoma, pabalsuoti už labiausiai patikusį autorių.