Obelių gimnazijos 3 ir 4 klasių mokiniai dalyvavo virtualioje Rokiškio krašto muziejaus parengtoje dailės pamokoje apie lietuvių liaudies ornamentus medžio dirbiniuose. Mokiniams buvo rodomos Rokiškio krašto muziejuje saugomos senosios XIX a. verpstės, akcentuojant jų raižinių grožį, atlikto darbo kruopštumą,  ornamentų gausumą, jų prasmę,  demonstruotas siūlų verpimo būdas verpste ir verpstuku. Mokiniams buvo pasiūlyta nupiešti verpstę ir ją ornamentuoti.

Muziejininkai dėkingi Obelių gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Gitai Kolosovienei už pasiūlytą galimybę papildyti virtualaus ugdymo turinį, 3 ir 4 klasių mokytojoms Inai Bieliūnienei ir Neringai Baranauskienei už bendradarbiavimą ir mokinių darbų atsiuntimą į muziejų. Dėkojame trečiokams ir ketvirtokams už verpsčių piešinius. Už pastangas kruopščiai atlikti užduotį simbolinį muziejaus prizą gaus šie mokiniai:  Dovydas Palivonas (3 kl.), Adriana Stašelytė (3 kl.),  Eimantas Durša (4 kl.), Rytis Buteika (4 kl.), Martynas Urbonas (4 kl.).