Sausio 31 d. – vasario 2 d. Rokiškio krašto muziejaus muziejininkai dalyvavo tarptautinėje turizmo parodoje Balttour 2020 Rygoje. Su Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos projekto „Įspūdinga kelionė po dvarų ir rūmų parkus“ partneriais buvo reklamuojami projekto metu sudaryti maršrutai, pristatomas leidinys apie dvarų parkus, kviečiama apsilankyti.

  • 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas LLI-313 „Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“ / „4SeasonsParks“. Projekto tikslas – saugoti dvarų parkus, siekti užtikrinti jų tvarumą ir prieinamumą bei didinti jų patrauklumą lankytojams.
  • Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. Visas projekto biudžetas – € 692 246.75 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 588 409.72 Eur.
  • Už šios informacijos turinį atsako Rokiškio krašto muziejus. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Interreg