Projekto vykdytojas Rokiškio krašto muziejus kartu su projekto partneriu „Rokiškio mamų klubas“ įgyvendina projektą „Amatų meistrų mokymas Rokiškio mieste per neformalų švietimą“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto tikslas – didinti Rokiškio miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes, pasitelkiant neformalaus švietimo veiklas. Projekto uždavinys – suteikti ekonomiškai neaktyviems Rokiškio miesto gyventojams naujų profesinių įgūdžių įvairių amatų srityse.

Projekto tikslinė grupė – darbingi ekonomiškai neaktyvūs 25 Rokiškio miesto gyventojai.

Numatomos įgyvendinti projekto veiklos: pradinis teorinis seminaras projekto dalyviams, kuriame bus siekiama paskatinti asmenis dalyvauti mokymuose, pristatoma ugdomoji medžiaga, priemonės, galimi galutiniai rezultatai. Projekto dalyviai ekonomiškai neaktyvūs 10 asm. mokysis tekstilės apdirbimo 80 ak. val., 20 d. /4 ak. val.; ekonomiškai neaktyvūs 10 asm. mokysis keramikos dirbinių mokymo 60 ak. val., 15 d. /4 ak. val./; ekonomiškai neaktyvūs 5 asm. mokysis odos dirbinių gamybos mokymo 60 ak. val., 20 d. /3 ak. val.; tie patys asmenys ekonomiškai neaktyvūs 5 asm. mokysis juostos pynimo amato 60 ak. val., 20 d. /3 ak. val. Projekto dalyviai 25 asm. (2 grupės po 10-15 asm.) mokysis kurti, viešinti ir realizuoti el. erdvėje savo dirbinius, savo amato sklaidos, pasitelkiant informacines technologijas 24 ak. val. t.y. 3 d. po 8 ak. val., 2 kartus. Numatomas vykdyti projekto dalyvių įsidarbinimo galimybes skatinantį renginį – susitikimą su Užimtumo tarnybos specialistais ir potencialiais darbdaviais. Susitikimo metu dalyviai turės galimybę susipažinti su potencialiais darbdaviais ar verslo partneriais, užmegzti ryšį dėl tolimesnės darbinės veiklos bei jiems bus suteikta informacija apie laisvas darbo vietas. Baigiamajame renginyje bus pristatomi projekto rezultatai. Projektas įgyvendinamas 12 mėn.