Rugsėjo 20 d. buvo neeilinė, žydų atminimui skirta diena.

Pandėlyje atidengtas informacinis stendas, įteiktos paskatinamosios premijos, o Rokiškyje įteikta eilinio kario savanorio Ruvino Būno premija.

Įrengti informacinį stendą Pandėlio žydams atminti buvo Rokiškio krašto muziejaus ir organizacijos „Prisimenant litvakus, Inc“, atstovaujamos Philip Shapiro, idėja. Ją įgyvendinant prisidėjo architektas Aurimas Širvys, Rokiškio mašinų gamykla ir Pandėlio seniūnija. Ateityje planuojama įrengti stendus buvusioms žydų bendruomenėms atminti ir kituose Rokiškio rajono vietose.

Į renginį atvyko P. Shapiro su žmona Aldona, Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras Tadas Barauskas, Pandėlio seniūnijos seniūnas Algirdas Kulys. Visus svečius, dalyvius, žiūrovus sveikino Pandėlio gimnazijos moksleiviai.

Už aktyvią edukacinę ir kraštotyrinę veiklą puoselėjant Pandėlio krašto žydų kultūros paveldą Pandėlio gimnazijai ir Pandėlio gimnazijos mokytojai Violetai Karaliūnienei įteiktos paskatinamosios premijos, kurias įsteigė organizacija „Prisimenant litvakus, Inc“

, taigi , taigi dabat bibliotekoje„Atidengus informacinę lentą ir įteikus premijas, renginys tęsėsi Rokiškio krašto muziejuje. Čia penktą kartą buvo įteikta  1918–1920 m  Lietuvos eilinio kario savanorio Ruvino Būno premija.

R.Būnas gimė 1902 m. liepos 20 d. Pasubatės kaime, Obelių valsčiuje. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenės savanorių gretas. Tarnavo eiliniu 2-ajame Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulke. 1920 m. lapkričio 2 1d. žuvo mūšyje ties Giedraičiais. Palaidotas Ukmergės žydų kapinėse.

1937 m. birželio 30  d. krašto apsaugos ministro Brigados generolo  Stasio Dirmanto ir Generalinio štabo pulkininko kariuomenės vado Stasio Raštikio įsakymu apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu.

Atminimas įamžintas Giedraičiuose karių savanorių atminimo lentoje, Ukmergėje žydų senosiose kapinėse, 1934 m. Lietuvos tarpukario žydų spaudoje. 

2016 m.  P. Shapiro ir jo brolio Davido iniciatyva organizacija „Prisimenant Litvakus, Inc“  kartu su partneriu Rokiškio krašto muziejumi įsteigė 1918–1920 m.  kario savanorio R. Būno premiją. Premijos tikslas – pagerbti  savanorio R. Būno ir kitų karių, kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę, atminimą. Premija skiriama už Nepriklausomos Lietuvos tautinių mažumų istorijos ir kultūros paveldo tyrinėjimus, jų sklaidą visuomenėje, už veiklą įtvirtinant daugiakultūrės įvairovės suvokimą, už idėjų, brandinančių visuomenės pilietiškumą ir toleranciją, įgyvendinimą.

2022 m. premija skirta knygos „Passport. Litvakai“ sudarytojui ir dailininkui  Kęstutis Pikūnui, nes jo veikla labiausia atitiko šiuos kriterijus.

Atsiėmęs premiją K. Pikūnas dėkojo organizacijai ir Rokiškio krašto muziejui už įvertinimą ir papasakojo kaip ši knyga atsirado. Jis tenorėjęs išleisti knygą, kuri pristatytų Lietuvą užsieniečiams. O pradėjęs gilintis į šalies istoriją suprato, kad Lietuvoje buvo laikotarpis, apie kurį jis mažai ką žino, nes apie tai buvo mažai kalbama, nebuvo mokama mokykloje. Po pokalbio su profesore Irena Veisaite suprato, kad yra daug ką pasakyti apie žydus Lietuvoje.

Muziejui K. Pikūnas padovanojo pirmuosius du Passport” tomus, taigi dabar turėsime visus tris, ir norintiems paskaityti galėsime paskolinti.

Pirmoji R. Būno premija  2017 m. įteikta  Molėtų krašto muziejaus direktorei Viktorijai Kazlienei už atminties eitynių Molėtuose rengimą bei žydų paveldo puoselėjimą.

2018 m. premija įteikta režisierei Neringai Danienei už kryptingą veiklą įamžinant poetės Matildos Olkinaitės ir jos šeimos atminimą kartu ir už spektaklį „Nutildytos mūzos“.

2020 m. premijos steigėjai vienbalsiai nutarė R. Būno premiją skirti Jurbarko rajono merui Skirmantui Mockevičiui už prasmingą veiklą ir rūpestį puoselėjant žydų kultūros paveldą bei Jurbarko žydų bendruomenės  atminimo įprasminimą Sinagogų aikštės memoriale.

Ketvirtoji  R. Būno premija paskirta LRT TV projektų kūrybos vadovei Indrei Zelbaitei-Ciesiūnienei už Lietuvos televizijos dokumentinių laidų ciklo „ZACHOR. ATSIMINK“ prodiusavimą ir kūrimą.

Norime pasidžiaugti, kad P. Shapiro iniciatyva ne tik įteiktos dvi paskatinamosios premijos, bet premijos steigėjo siūlymu šįmet R. Būno premija, lyginant su ankstesniais metais, yra kur kas didesnė. Džiaugiamės, kad draugystė su P. Shapiro, užsimezgusi dar 1997 m, jau 25 metus tęsiasi ir davė nuostabių rezultatų. Šia proga  P. Shapiro buvo įteikta rajono savivaldybės mero Ramūno Godeliausko padėka.

Susirinkusiems į iškilmingą premijos įteikimą šventinę nuotaiką muzikiniais garsais kūrė Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos smuikininkė Kamilė Čiūraitė ir akompaniatorė Asta Vagonienė