Spalio 6–9 dienomis kviečiame atvykti į Rokiškio krašto muziejų ir stebėti kaip kuriamos prakartėlės. Čia vyks prjekto „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“: „Atraskime regionų šaknis iš naujo!” prakartėlių drožybos pleneras.

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.