2020 m. rugpjūčio 24–25 d. vyko projekto „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“: „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ partnerių susitikimas Neretose (Latvija), skirtas tradiciniam audimo amatui. Šį projektą įgyvendina šeši partneriai: Rokiškio krašto muziejus (LT), Žiemgalos planavimo regionas (LV), Polocko apygardos vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV). Partneriai iš Polocko dalyvavo nuotoliniu būdu. Dalyviai pristatė Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos audimo tradicijas, papasakojo apie tęstinumą, apžiūrėjo Neretų kultūros namuose įrengtą edukacinę audimo klasę, diskutavo, dalijosi gerąja patirtimi, aptarė kultūrų panašumus ir skirtumus, taip pat susipažino su lankytinais objektais. Apie Rokiškio krašto audimo tradicijas ir tautodailės galerijoje vykdomą švietėjišką veiklą svečiams pasakojo audėja Genovaitė Šimėnienė. Svečiai domėjosi audėjos gaminiais, klausinėjo apie raštus, jų pavadinimus, pritaikymą buityje.