2019 m. lapkričio 25-26 d. Polocke (Baltarusijos R.) vyko projekto „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“: „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ (ENI-LLB-1-108) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Rokiškio r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irena Matelienė, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, projekto vadovė Dalia Kiukienė, projekto asistentė Inga Briedytė ir buhalterė Zita Mickienė. Susitikime aptarti jau atlikti darbai, įvykę renginiai, diskutuota apie būsimas veiklas: amatų ir nematerialiojo paveldo populiarinimą, inovacijų panaudojimą, bendrų turizmo maršrutų kūrimą, dalyvavimą tarptautiniuose festivaliuose, Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo bei turizmo vystymo stiprinimą. Šį ES projektą įgyvendina šeši partneriai: Rokiškio krašto muziejus (LT), Žiemgalos planavimo regionas (LV), Polocko apygardos vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV).

Projektą finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos. Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena.