Rokiškio krašto muziejus turi didelę, unikalią eksponatų kolekciją, tačiau neturi galimybės teikti aukštos kokybės ir įvairesnes, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias kultūros paslaugas. Siekiant padidinti Rokiškio krašto muziejaus teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, reikalinga įdiegti šiuolaikinę muziejinę įrangą. Todėl buvo teiktas projektas Europos regioninės plėtros fondui ir gautas finansavimas jam įvykdyti.

Įgyvendinus projektą „Rokiškio krašto muziejaus inovatyvių paslaugų gerinimas“, Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0011  ir įsigijus reikiamą infrastruktūrą, muziejuje bus eksponuojamos šiuolaikiškos, inovatyvios ekspozicijos, rengiami įvairūs ir kokybiški kultūros renginiai, kurie bus skirti ne tik regiono, bet ir visos Lietuvos gyventojams bei užsienio turistams. Atnaujintas muziejus sudarys sąlygas siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui Rokiškio mieste.

Projekto tikslas: sukurti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias kultūros paslaugas Rokiškio krašto muziejuje, siekiant didinti jų kokybę bei prieinamumą, skatinti papildomus lankytojų srautus, formuoti paklausą vietos verslams, didinti patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui.

Projekto trukmė – 2019 04 30 – 2020 06 30

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (116372,20 Eur) ir savivaldybės biudžeto (30770,00 Eur) lešų.