Informacinis pranešimas spaudai
2020-04-27
Rokiškis

Rokiškio krašto muziejus ruošiasi naujam turizmo sezonui: jau baigiami įrengti du nauji informaciniai terminalai, garso sistema, atnaujinama istorinės bei etnografinės ekspozicijos dalis. Muziejaus lankytojai galės išsamiau susipažinti su nematerialiuju kultūros paveldu, krašto istorija, puoselėjamais senaisiais amatais bei tradicijomis, infoterminale pamatys muziejuje saugomus, tik kartais ekspozicijose eksponuojamus eksponatus, archyvinius vaizdo įrašus. Rokiškio krašte iki šiol gyvybingos tarmės – besidomintys žodine kūryba galės mėgautis tarmiškais pasakojimais bei garso įrašais, paklausys sutartinių. Vaikus ir jaunimą sudomins žaidimai „Kiekvienam darbui tinkamas įrankis“, „Amatininko pameistrys“.

Antras informacinis terminalas įrengtas Kriaunose. Jis skirtas žvejybos amato populiarinimui. Jau sumontuotas patrauklus, animaciniais siužetais papildytas informacinis stendas. Kompiuteriniame terminale – informacija apie žvejybos būdus ir įrankius, vasarinę ir žieminę žvejybą, žvejų artelę, įdomybės apie gėlavandenes žuvis. Norintys galės virtualiai žvejoti, atspėti žuvų pavadinimus.

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą (ENI-LLB-1-108) „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje”: „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ įgyvendina šeši partneriai: Rokiškio krašto muziejus (LT), Žiemgalos planavimo regionas (LV), Polocko apygardos vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV).

Šio projekto tikslai: skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje; saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ribų; vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą; skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.  Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos. Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena.

Šio pranešimo spaudai parengimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Rokiškio krašto muziejus ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad tekstas atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Daugiau informacijos:
Dalia Kiukienė, direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja
Rokiškio krašto muziejus, tel. + 370 458 52835, el. p muziejus@rokiskyje.lt