Vėjo malūnai yra vieni įspūdingiausių kultūros paveldo objektų. Matomi iš toli, išsiskiriantys iš aplinkos, jie perteikia savitą Lietuvos regionų, kur vyrauja lygumos, istorinį kraštovaizdį. Vėjo malūnai – vieni iš regionų kultūrinio tapatumo simbolių.
Daugiausia vėjo malūnai buvo paplitę pajūrio, Užnemunės, vidurio ir šiaurės Lietuvos lygumose.
Netekę ūkinės ekonominės reikšmės, malūnai ėmė labai sparčiai nykti. Mūsų dienas pasiekė tik 114 vėjo malūnų pastatų ir jų nykstančių fragmentų. Daugiausia jų išlikę šiauriniuose Lietuvos regionuose. Jie statyti XVIII a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje ir buvo skirti grūdams malti.
Fotomenininkui Sauliui Kvietkai pavyko užfiksuoti visus iki šių dienų išlikusius vėjo malūnus, 6 iš jų – Rokiškio rajone.

Knygą „Vėjo malūnai“ galima įsigyti Rokiškio krašto muziejaus kasoje.