Rokiškio krašto muziejus (biudžetinė įstaiga, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, į. k. 190263920, el. p. muziejus@rokiskyje.lt) skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo muziejinei veiklai pareigoms užimti 

Pareigybės lygis – A1

Darbo sutarties rūšis – neterminuota 

Darbo pobūdis, reikalavimai kandidatui pateikti pareigybės aprašyme (pridedama) 

Privalumai:

 • vadovaujamo, vadybinio darbo patirtis;
 • istorijos krypties išsilavinimas;
 • projektų valdymo patirtis;
 • darbo patirtis organizuojant neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą;
 • gebėjimas parengti parodų kultūrines, mokslines ir edukacines programas;
 • antros užsienio kalbos mokėjimas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (būtina nurodyti, kokiu el. paštu informuoti pretendentą apie atitiktį nurodytiems reikalavimams) (pridedama);
 • užpildytą pretendento anketą (pagal aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496, 1 priedą) (pridedama);
 • sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pridedama);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • pretendento, kaip muziejaus direktoriaus pavaduotojo muziejinei veiklai, perspektyvinę veiklos programą.
 • Galima pateikti papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus, pretendento privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą nuo 2021 m. birželio 4 d. iki 2021 m. birželio 17 d. imtinai (14 kalendorinių dienų). 

Asmenys, kurie atitiks nurodytus reikalavimus, dalyvaus konkurse. Konkurso data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el. pašto adresais. 

Pretendentų atrankos būdas – pretendentų perspektyvinės veiklos programos vertinimas, testas žodžiu (pokalbis). 

Informacija apie konkursą teikiama tel. 8 458 52261, 8 458 52835, elektroniniu paštu: muziejus@rokiskyje.lt