Įvairiais raštais ir spalvomis išmargintos lovatiesės – iš kartos į kartą perduodamo audimo meno tikro tobulumo pavyzdžiai.  Rokiškio krašto muziejuje saugoma įvairių  XIX–XX  a.  audinių. Raštų ir spalvų žaismingu derinimu išsiskiria lovatiesės, puošusios kaimo gryčias, miestiečių buitį, kiek vėliau paliktos gulėti spintose.  XX  a. 2–7 deš.  Rokiškio krašte audimas buvo viena populiariausių tautodailės šakų. Tą liudija  buvęs gausus  garsių audėjų skaičius. Kaip teigia Petras Blaževičius savo leidinyje „Rokiškio krašto tautodailės istorija“, 1988 m. audimu rajone užsiėmė daugiau kaip pusšimtis gyventojų. Šių dienų statistika kur kas liūdnesnė – rajone audžia tik 2 audėjai: Genė  Šimėnienė ir Vilhelmas Pukėnas. Į audimo meno istoriją savo vardus įrašė Elena ir Juozas Pipiniai, Rožė Stalionienė, Konstancija Zibolienė, Angelė Medikienė, Liudvika Davainienė, Kazė Pupienienė, Veronika Siminonienė, Julija Sarapinienė, Danutė Juzėnienė,  Aloyzas Gačionis, Stasys Baronas ir kt.

Fotografijose pasigrožėkite Rokiškio krašto muziejuje saugomomis lovatiesėmis, jų raštais ir spalvų derinimu. Matysite ir  XIX a. austas lovatieses, kurioms verpalai dažyti tik augaliniais dažais. Šių lovatiesių raštas – kvadratėliai, langeliai, austos jos iš pakulinių (ne visai išvalytų linų), kanapinių siūlų. XX a.  austose lovatiesėse ryškesnė spalvų gama, raštų ir ornamentų įvairovė, naudojami vilnoniai ir medvilniniai siūlai.