Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
Tai, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad likit visada tokia, kokią mes mylim ir pažįstam
Su šypsena jaukia ir siela, sklidina gerumo!

Gražios sukakties proga nuoširdžiai sveikiname Lietuvos juostų karalienę, Rokiškio krašto garbės pilietę, visų mūsų mylimą ir gerbiamą Palmirą Damijonaitienę.