Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir žingeidumą. – A. Einšteinas.

Nuoširdžiausi sveikinimai visiems mokytojams, Tarptautinės mokytojų dienos proga. Te niekada Jumyse neblėsta ši didinga šviesa, kuria Jūs dalinatės su kitais.