Seimo nutarimu 2020-ieji paskelbti Tautodailės metais. Rokiškio krašto muziejuje vasario 14 d. 16 val. atidaroma šiems metams įprasminti skirta paroda „Neišsenkanti kūrybos versmė“. Parodos tikslas – didinti tautodailės žinomumą ir prieinamumą visuomenei.

Tautodailė padeda plėtoti kultūrinį turizmą ir išsaugoti etnografinių regionų savitumą. Šioje parodoje – eksponatai tik iš muziejaus rinkinių, reprezentuojantys Aukštaitiją. Čia pamatysite tapybos, kalvystės, medžio skulptūros, keramikos, tekstilės ir kitų tautodailės srities darbų. Iki birželio 30 dienos veiksiančioje parodoje – daugiau nei 250 eksponatų, išdėstytų 5 salėse.

Atėję į parodos atidarymą galės stebėti ar patys pabandyti verpti, austi, vyti juostas. O gerą nuotaiką kels tautodailininkas medžio drožėjas ir muzikantas Egidijus Impolis iš Pakruojo rajono. Susirinkusieji turės progą pasiklausyti retu muzikos instrumentu – skrabalais atliekamų melodijų.

Parodos veikimo laikotarpiu visuomenė bus skatinama domėtis tautodailės istorija, suvokti jos kultūrinę ir meninę vertę – vyks kū­ry­bi­nės dirb­tu­vės, edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai, ama­tų mo­ky­mai.