Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu surengė parodą „Simonas Daukantas: Aš dėl lietuvystės pamatus dedu“, skirtą iškiliai XIX a. Lietuvos istorijos asmenybei – Simonui Daukantui (1793–1864), kuris pirmasis parašė Lietuvos istoriją lietuviškai ir vėliau pats pateko į lietuvių kultūros, literatūros istorijos puslapius.

Paroda suorganizuota bendradarbiaujant įvairioms Lietuvos atminties institucijoms: muziejams, bibliotekoms, Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir privatiems asmenims, saugantiems su S. Daukantu susijusį paveldą. Tarp kiek daugiau nei 110 eksponatų, bylojančių apie istoriko gyvenimo faktus ar jo atminimą – ir Rokiškio krašto muziejaus eksponatas. Tai Liongino Šepkos XX a. 9 deš. drožtas bareljefas „Simonas Daukantas“.

Parodos organizatoriai išleido parodos katalogą, kurį pavartyti galima jau ir Rokiškio krašto muziejaus bibliotekoje. Kviečiame užsukti!