Rokiškio krašto muziejaus fonduose gausu ne tik tautodailininkų darbų, etnografinių rakandų, bet ir dvaro buities reikmenų, knygų, profesionalių menininkų kūrinių. Ypač džiugu pristatyti savo krašto kūrėjus. Šiandien susipažinkite su skulptoriumi Vladu Žukliu (1917–2013).  

Būsimasis skulptorius gimė Petrograde karo pabėgėlių Veronikos ir Pranciškaus Žuklių šeimoje. 1921 m. grįžo į Žuklių tėviškę Rokiškio rajone, Degučių kaime. 1950 m. baigė Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto skulptūros specialybę. Nuo 1950 m. dalyvavo dailės parodose. Nuo 1953 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys ir iki 1959 m. ėjo Kauno skyriaus valdybos pirmininko pareigas, vėliau buvo skulptūros sekcijos pirmininkas. 1950–1975 m. dėstė Kauno J. Naujalio meno mokykloje. 1977 m. suteiktas LTSR nusipelniusio meno veikėjo vardas. Vienas išraiškingiausių V. Žuklio ankstyvųjų kūrinių – poeto ir kunigo Antano Strazdo skulptūra (1954). 1991 m. sukūrė Mergelės Marijos paminklą, pastatytą Obelių kapinėse. Kaišiadoryse, šalia Kristaus atsimainymo katedros bažnyčios, 1999 m. pastatytas V. Žuklio sukurtas paminklas palaimintajam Teofilijui Matulioniui. Menininko kūriniai yra saugomi Rokiškio krašto, Lietuvos dailės, Šiaulių „Aušros“, Maironio lietuvių literatūros muziejuose ir Maskvos Tretjakovo galerijoje. V. Žuklys nuosekliai ištikimas realizmui. Jo kūryboje dominuoja personažų nacionalinis charakteris ir profesijų atspindžiai.