Istorikas, kraštotyrininkas Vytautas Gasiūnas savo 80-mečio proga Rokiškio krašto muziejui padovanojo autorinę negatyvų kolekciją (1450 vnt.) ir fotografijų. Juose užfiksuoti žmonės, pastatai, įvairūs objektai nuo 1964 iki 1989 metų. V. Gasiūnas – buvęs muziejininkas. 1964 – 1972 m. dirbo moksliniu bendradarbiu, tyrinėjo ir fiksavo Rokiškio krašto istoriją, žymius žmones. Šiuos eksponatus muziejininkai suskaitmenins ir paskelbs elektroninėje erdvėje.